Uppdatering av projektstatus.

Det har nu gått ut mail till de fastigheter som är klara att ansluta avloppet längs med 186:an. Svar från vattenprov inväntas inom kort. Så visar detta ok så ska det vara klart för inkoppling av  det också. Mail kommer ut till er när vi fått klartecken på det.
Vi tackar Smörkullen för i ett ihärdigt arbete! Trots många motgångar så har de kämpat på och nu fåt ordning på denna sträcka som visade sig har brister i skarvarna på ledningsnätet. Bra kämpat!
Det har också skickats ut mail med följande text till Tengene Östra om informationsmöte om fiberanslutningar.
 
 
Hej på er!
Den 16/10 kl 18:30 inbjuder Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska förening, till ett informationsmöte i Tengenegården.
Det kommer att informeras om vad det finns för möjligheter när det gäller data, telefoni och tv utbud via fiberanslutningen.
Mikael Tholerus från styrelsen kommer att hålla i informationen som framförallt vänder sig till boende i område västra och östra Tengene.
Ni är naturligtvis välkomna att ställa frågor!
Välkomna!