Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2017

Fiberblåsningen är nu utförd för de fastigheter som anmält anslutning för detta. Svetsningen fibern pågår.
När man är ute på ”byn” så är det inte allt för sällan att det kommer fram folk och säger att de är så nöjda och glada att de nu har bra vatten! Det är roligt att höra!
Däremot så var det inte en helt smärtfri övergång när fibern skulle läggas över från Hyringa föreningen till Flo föreningen. Man kan nog sammanfatta det att det var några småsaker som uppenbarade sig att det inte var helt klara vid överkopplingstillfället. Några av dessa saker kunde föreningen gjort lite bättre men man har också lärt säg att det är inte lätt att jobba mot de stora leverantörerna inom datatrafik vid sådana här tillfällen. Vi får också tillägga att de områden som har varit påkopplade ett tag så har det upplevt att det varit bra driftsäkerhet på telefoni, TV, och data trafik!

Läs hela inlägget »

Det är nu nya rutiner vid anmälan av färdig ingrävning på tomt.
Föreningen önskar att ni går in och anmäler när ni grävt in något av vatten, avlopp eller fiber i formuläret Inkopplingsanmälan av fiber, vatten och avlopp som ligger under fliken EGEN TOMT på hemsidan.
OBS!!! DETA GÄLLER ÄVEN ER SOM TIDIGARE REDAN DRIFTSATT NÅGOT AV ANSLUTNINGARNA!!!Även om ni fått vattenmätaren installerad.
Primärt görs anmälan att det är klart att installera vattenmätaren vi denna blankett.
Omläggningen till denna rutin är för att detta ska läggas in i ett register och att det nu inte behöver läggas in manuellt i samma utsträckning, och där med sparar massa jobb för styrelse och arbetsgrupper.
Det blir också lättare för de som blåser fiber att se när ett område börjar bli färdigt för blåsning.
Det är viktigt att ni gör detta så fort någon av anslutningarna är färdiga. Ni kan fylla i formuläret en gång för varje anslutning om det är så att det går en tid mellan ingrävningarna. 
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »
Etiketter: inkopplingsanmälan

Hej på er!
På mötet om fiber i Tengenegården den 16/10, så framkom det att visa medlemmar har missat att det går att koppla på sig på vatten och avlopp i området Tengene östra.
Vi ber er att ni kollar era mail (OBS inkl skräp posten om ni inte har det i den vanliga inkorgen!) Det är där ni får fakturor och viss information från föreningen. Information läggs i första hand ut på hemsidan. Räkna alltså inte med att någon kommer att ringa er/besöka er och delge er information. Det är därför av stor vikt att ni går in på hemsidan och uppdaterar era kontaktuppgifters om ni ändrar dem. (klicka på länken ”Ändra medlemsuppgifter”)
 
Wikstrands maskin kommer att ha målsättningen att fiberblåsningen kommer att vara färdig till årsskiftet i området. De kommer att kontakta er när detta är aktuellt i ert område.
Det är mycket viktigt att ni följer det som är överenskommet med dem så de har möjlighet att blåsa in fibern och vid nästa tillfälle komma och montera kundutrusning och svetsa fiberslangen.
Om det är så att ni inte är färdiga i tid eller att de inte kan komma in i ert fastighet vid bestämda tider så kan även era grannar drabbas, då ert område kan senareläggas pga detta. Om man inte har möjlighet att vara hemma vid dessa tillfällen så kanske ni kan ta hjälp av en granne som kan släppa in entreprenören.
Om ni har planerat att ansluta fiber nu, så försök att gräva in er fiberslang så fort som möjligt!

Läs hela inlägget »

Det har nu gått ut mail till de fastigheter som är klara att ansluta avloppet längs med 186:an. Svar från vattenprov inväntas inom kort. Så visar detta ok så ska det vara klart för inkoppling av  det också. Mail kommer ut till er när vi fått klartecken på det.
Vi tackar Smörkullen för i ett ihärdigt arbete! Trots många motgångar så har de kämpat på och nu fåt ordning på denna sträcka som visade sig har brister i skarvarna på ledningsnätet. Bra kämpat!
Det har också skickats ut mail med följande text till Tengene Östra om informationsmöte om fiberanslutningar.
 
 
Hej på er!
Den 16/10 kl 18:30 inbjuder Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska förening, till ett informationsmöte i Tengenegården.
Det kommer att informeras om vad det finns för möjligheter när det gäller data, telefoni och tv utbud via fiberanslutningen.
Mikael Tholerus från styrelsen kommer att hålla i informationen som framförallt vänder sig till boende i område västra och östra Tengene.
Ni är naturligtvis välkomna att ställa frågor!
Välkomna!

Läs hela inlägget »

Igår kväll (19/7) gick det ut ett mail till de som kan börja ansluta sig på vattnet och avloppet. Det gäller sträckan Jolevad fram till ventilen innan Söderqvist. När ni ansluter er till vattnet, glöm INTE att anmäla detta till Håkan Almkvist!!!! Detta för att han ska ordna med montering av vattenmätare. Föreningen kommer att märka om det finns fastigheter som använder vattnet utan att använda vattenmätare. Om detta anmäls i samband med inkoppling kommer det att sparas massa extrajobb för alla parter!!!
hakan@rorvarme.se 
070-6311439

Lagning av läckor pågår söderut. 

Sträckan Jolevad-Hedåker är grävd bortsett från några stick. Förhoppningarna är att denna sträckning kan provtryckas tidig höst någongång . Sedan fortsätter grävningen i riktning mot bygdegården i Hyringa. 

Läs hela inlägget »

Sökandet efter läckorna pågår fortfarande efter som det är mycket små läckorna, så är det mycket svårt att finna dem. Smörkullen har bemannat upp för att kunna färdigställa detta så fort som möjligt.
Så fort sträckan är klar med godkända vatten prover så börjar skördeskadeinventeringen.
 
När sträckan Jolevad – Tengene är åtgärdad kommer sökandet efter läckor att fortsätta ut mot kommungränsen.
 
Ni kan börja titta på vad ni vill ha för leverantörer på datatrafiken mm om ni tänkt att ansluta fibern. Då ni är lite pålästa när detta blir aktuellt i höst.
Ni finner detta på hemsidan under ”Egen tomt” och fliken ”fiberspecifikt”. Mer information kommer senare.

Läs hela inlägget »

Grävningen har nu sedan några veckor pågått från pumpstationen i Jolevad, och går mot Skattemanstomten. Tanken är att man ska ta sig bort mot Hedåker för att sedan sätta en pumpstation med lämplig placering i det området. Om sedan grävningen fortsätter mot Hyringa eller om man går tillbaks och kör sticket mot Skattegården och Bengt Bengtsgården är i nuläget inte klart.
Beträffande läckorna ut till och förbi Tengene så är de nere på mycket små mängder nu vilket är positivt. Däremot så blir de istället svåra att hitta då de inte syns lika bra i ytan. Så vi får vänta lite till.
Med stor säkerhet så kommer det vara samma problem en bit till efter ventilen som sitter vid Söderqvist, då misstankarna att det var problem med utrusningen kom i höjd med Sivert och Sofia Wilsons fastighet. Vi får helt enkelt se vad som händer när ventilen öppnas vid Söderqvist.
Den som väntar på något gott…
 
Sedan vill vi tacka alla markägare som tillåter grävning på er mark. Det innebär att det ges möjlighet till boende i området att säkra upp vattentillgången, få en stabil dataanslutning och ett godkänt avlopp som förhoppningsvis ska vara ett bra miljöval på lång sikt. All heder åt er!!!

Läs hela inlägget »

Det är fortfarande inte klart än för att trycksätta fram till ventilen söder om Tengene. Någon tidsuppfattning om när detta kan göras finns inte då arbetet med att få ordning på skarvarna pågår för fullt.
Som det sades på årsmötet så är inte detta något som drabbar föreningen ekonomiskt mer än att det blir senare driftsättning på systemet.
 
Grävningsarbetet har idag gått över 186an och är på väg in i Essunga kommun.
Som det skrevs i föra uppdateringen så var grävningen inne i ett område med mycket naturliga hinder så som berg och skog osv. Detta har gått helt ok än så länge. Dock så har man fått korsa flera stora dränerings stammar, bef fiberslang och el ledningar flera gånger vilket är lite tidsödande.

Läs hela inlägget »

Grävning börjar närma sig änden på etappen längs med 186:an. Men området som är kvar är lite åt det komplicerade hållet med sten, berg, skog och vägar som ska korsas.
Vi får hoppas att Marcus och CO har turen med sig!
Drift sättningen av ledningen mellan Jolevad fram till prästgården kommer fortfarande att dröja ett tag då det inte är riktigt klart med de skarvar som varit problem med.
Information om driftsättning läggs ut här på projektstatus så småning om.
Börja gärna kontakta de entreprenörer som ni har tänkt att använda er av (grävare, rör och el), så ni kan börja planera de arbeten som är på egen tomt. Detta dels för att det är högt tryck på dessa och att man inte ska behöva göra allt i panik när fiber blåsningen är på G.OBS OBS OBS! Det är rekommenderat att systemet blir driftsatt innan man gräver ner pumpbrunnen. Detta för att man ska kunna prova den mm i samband med installation. (Det görs speciella undantag ibland i denna rekommendation). Men få kontakt med entreprenörerna och kolla på förutsättningarna kan man ju alltid göra.
Håll utkik efter kallelse till årsmöte i föreningen! Planerat är att det ska ligga i slutet av Mars. Kom och lyssna på hur status är på de olika områdena och vilket kanon jobb styrelsen gör!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhet

Ni inbjuds till informationsmöte med frågestund om arbeten på egen tomt ang. anslutningarna vatten, avlopp och fiber. Platsen är Tengenegården och tiden är kl 19:00 tisdagen den 7/2.
Medverkar gör Nina Svensson och Håkan Almqvist från styrelsen och eventuellt en entreprenör som har koll på Fiberanslutningar.
Välkomna.
Arbetsgruppen i Tengene östra genom Fredrik Fransson.
 
PS. Prata gärna med era grannar så de har sett denna information.
Ligger även lite information på hemsidan under projektstatus. DS. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: informationsmöte

Grävningen pågår söder om Tengene ut med 186:an. Det har gått bra den sista tiden utan några större överraskningar med berg och sten.
De flesta tryckningar under vägar mm. är gjorda i hela området utmed 186:an.
När vädret har varit kallt och marken frusit så går Smörkullen (entreprenören)har gått tillbaks till prästgården och gräver fram till de två fastigheterna som är kvar där. Man vill göra det när det är bra markförhållanden. Detta för att man ska gå igenom trädgårdar och vill minimera markskadorna.
I höjd med Kjell Söderqvist sitter det ventiler. Så när fastigheterna vid prästgården är framgrävda och det är gynnsam väderför för provtryckning (mildväder). Så kommer det att göras fram till dessa ventiler.
Visar Vattenproverna rätt resultat, så kommer man kunna koppla på sig med de som har anslutningar norr om dessa ventiler.
Brunnarna/pumparna finns att hämta hos Svaleberg Elektriska på Tre älgar. Ring 0514-10040 eller 073-0466177 för att bestämma lämplig tid för avhämtning.
Ett informationsmöte för grävning på egen tomt kommer inom kort att hållas för boende i Tengene östra. Vi ska bara få hiop tider som passar personer som bör närvara för att mötet ska bli bra, vilket vi inte har lyckats med i skrivande stund.
 
Fiber kommer förmodligen blåsas in när både Tengene västra och östra är färdiggrävda. Därför kommer det dröja ett tag till innan fibernätet driftsätts. MEN håll koll på så ni har grävt in er fiberslang i god tid innan inblåsning (tid för inblåsning meddelas vi hemsidan). Givetvis så är det lämpligt att vänta med grävningen till efter ni har fått ventilerna satta i er tomtgräns så ni säkert vet vart de hamnar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.