Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2018 > 12

Det var längesedan vi skrev någon information om vad som händer i Tengene östra. Ber om ursäkt för detta. Jag hoppas ni hör av er vid frågor!
 
Det stora som hänt är att det varit två stopp på avloppet strax norr om kommungränsen. Ett i våras och ett nu på hösten. SKT (de som projekterat nätet) och föreningen har undersökt vad anledningen kan vara. Först anande man att det var lite för lång sträcka ner till pumpstationen i Jolevad. Men så är inte fallet. Man har konstaterat att det är för få medlemmar som har driftsatt sina brunnar som det var tänkt från början. Och det gäller i hela området. Alla brunnar som är i drift i nätet hjälper varan att pumpa iväg avloppsvattnet till nästkommande ”stora” pumpstation i nätet. När det blir för långa sträckor med för grova ledningar där inte flödet är tillräckligt så kan det bildas en propp. Lättaste sättet att åtgärda dessa problem är att de som tidigare anmält att de önskar koppla in avloppet gör detta så snart som möjligt. Ett separat mail har gått ut till alla som inte har kopplat in en avloppsbrunn. En del av dessa har aldrig anmält intresse att koppla in något avlopp. Men för enkelhetens skull så fick dessa också detta mail.
Samma anmälan gäller när ni kopplat in vattnet eller om ni önskar få tillgång till fiber och grävt in fiberslangen. Anmälan hittar ni under fliken ”Egen tomt” på hemsidan.
Det som kan vara bra att tänka på är att om ni förbrukar ”föreningsvatten” och inte anmäler inkoppling av vattnet och föreningen därmed inte kan koppla in vattenmätaren, så innebär det att kostnaden för detta vattnet drabbar övriga medlemmar ekonomisk. Dessutom är denna handling brottslig. Ni får själva avgöra vilket som är värst. Den brottsliga handlingen eller komma på kant med grannarna och övriga medlemmar. 
 
När det gäller era kontaktuppgifter är det bra om ni går in på hemsidan och uppdaterar dessa omgående om ni har uppgifter att ändra. Det görs under ”Ändra medlemsuppgifter” som finns på startsidan. Det är extra bra om ni kan registrera två mobilnr som är ”kopplade” till fastigheten. Detta då föreningen i första hand kommer att skicka ut viktiga meddelande via SMS till medlemmar. Föreningen gjorde detta när Lidköping fick problem med vattnet tidigare och även föreningen drabbades pga. att en del av vattnet kommer därifrån genom Grästorps kommun. Man såg att informationsspridningen var mycket effektiv vid sådana här tillfällen. Dock är SMS tjänsten lite begränsad i antal tecken och den kostar lite för varje SMS. Så information likt denna kommer att i första han ligga på hemsida eller gå ut via mail.
 
Markägare
Gällande kartor till markägare är dessa på gång. Det har varit lite bökigt att få fram kartor med enbart den information som markägaren är i behov av. T.ex sträckor och dräneringskorsningar mm, och inte massa annat som gör de otydliga för markägaren. Men nu börjar det likna något. Förhoppningar är att få ut dem under första kvartalet 2019. Detta är en punkt som styrelsen, entreprenörerna och arbetsgrupperna måste förbättras avsevärt. Då alla inblandade tycker att markägaren ska få dessa handlingar tillsammans med markägaresättningen så snart som möjligt efter färdigställande av etappen. Förbättringsarbete pågår. 
 
Hör av er vid frågor!

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.