Projectuppdatering

Ett markägare möte hölls i Tengenegården 8/12 för att informera om den tänkta huvudstammens dragning som skall komma ut bakom Ridskolan. I stort sett är alla avtal klara.
I dagsläget har vi fått in 96 medlemsansökningar och dessa har nu blivigt överlämnade till Skandinavisk kommunalteknik för prospektering av en preliminär dragning av ledningarna.
När detta jobbet är gjort kommer berörda markägare bli kontaktade för att fysiskt gå ut i terrängen och hutta den mest lämpade dragningen.