Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2016 > 11

Grävningen fortsätter nu söder om bäcken som rinner ut i Nossan vid kyrkan i Tengene.
De två fastigheter som är kvar att gräva fram till i området på kronogårdsvägen kommer en underentreprenör till Smörkullen att göra med planerad start i veckan.
Sträckan Jolevad ut till kommungränsen vid 186:an kommer med stor sannolikhet att driftsättas i sin helhet när hela sträckan är färdig grävd och provad. Som läget är nu så är detta under våren -17. Men det får vintern och väderförhållandena vara med och utvisa hur det blir.
I området kring kommungränsen vi 186:an, så kommer inom kort sonderingar efter berg att göras för att hitta mer exakta gräv vägar. Detta för att det finns några förrädiska bergknallar i det området och det är bra att undvika dem.
Ni markägare i området är till mycket stor hjälp om ni ser att grävningen närmar sig ett område med berg som inte syns i dagen, och ni kontaktar Per Hansson 070-5530142 som är projektledare eller entreprenören som gräver och varskor dem om detta.

Läs hela inlägget »
Etiketter: projektstatus

Grävningen försätter trots snötäcket som kom tidigt i år. I grävhänseende hoppas vi att det försvinner snart även om det lyser upp det lite.
Tanken är att så mycket som möjligt grävs färdig i området på norra sidan om bäcken inne på Kronogårdsvägen innan maskiner flyttas över till den södra sidan och grävningen ner mot prästgården ut mot kommungränsen fortsätter.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.