Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2016 > 10

Smörkullen fortsätter med grävningsarbetena, och har kallat in sin specialstyrka som man kan se på en av bilderna!
Nej, allvarligt talat så går grävningen bra. Man befinner sig nu i området inne på Kronogårdsvägen.
Pump stationen vid Jolevad är i stort sett färdig. Det är bara lite fasadplåt och dylikt som fattas. Ledningarna fram till pumpstationen är provtryckta och klara sedan en tid tillbaks.
Arbetsgruppen ihop med delar av styrelsen fortsätter diskussionerna med markägare som berörs av ledningen från Tengene mot Fridhem och Hyringa, för att hitta lämpligaste gräv vägarna för dessa områden.

Bild 1:Marcus från Smörkullen och deras specialister återställer en skogspassage.
Bild 1:Marcus från Smörkullen och deras specialister återställer en skogspassage.
Bild 2: Kedjegrävaren man plöjer ner slangarna med.
Bild 2: Kedjegrävaren man plöjer ner slangarna med.
Bild 3: Slangarna i backen efter kedjegrävaren och innan återfyllning.
Bild 3: Slangarna i backen efter kedjegrävaren och innan återfyllning.
Läs hela inlägget »
Etiketter: projektstatus

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.