Uppdatering

Det är fortfarande inte klart än för att trycksätta fram till ventilen söder om Tengene. Någon tidsuppfattning om när detta kan göras finns inte då arbetet med att få ordning på skarvarna pågår för fullt.
Som det sades på årsmötet så är inte detta något som drabbar föreningen ekonomiskt mer än att det blir senare driftsättning på systemet.
 
Grävningsarbetet har idag gått över 186an och är på väg in i Essunga kommun.
Som det skrevs i föra uppdateringen så var grävningen inne i ett område med mycket naturliga hinder så som berg och skog osv. Detta har gått helt ok än så länge. Dock så har man fått korsa flera stora dränerings stammar, bef fiberslang och el ledningar flera gånger vilket är lite tidsödande.