Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2020 > 02

De flesta är nu inkopplade på avloppet, men det är ännu ett fåtal kvar. Försök att stämma av med era grannar hur de ligger till med detta. När vi inte kommer upp i de flöden som är projekterat ut efter de som har anmält att de ska använda avloppet, så riskerar det att bi stopp. (Vilket det har varit några gånger) När detta händer så drabbas föreningen, Vi medlemmar av detta. Bästa, billigaste och enklaste för alla parter är att man ser till att gräva ner sin tank och ansluter den.
Noterbart är också att förfrågningar att efteransluta sig är inte alls ovanligt! Så utifrån det så känns det helt rätt att varit med från början.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.