Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2015

Ett markägare möte hölls i Tengenegården 8/12 för att informera om den tänkta huvudstammens dragning som skall komma ut bakom Ridskolan. I stort sett är alla avtal klara.
I dagsläget har vi fått in 96 medlemsansökningar och dessa har nu blivigt överlämnade till Skandinavisk kommunalteknik för prospektering av en preliminär dragning av ledningarna.
När detta jobbet är gjort kommer berörda markägare bli kontaktade för att fysiskt gå ut i terrängen och hutta den mest lämpade dragningen.
 

Läs hela inlägget »

Stormöte i Tengenegården.
Information till berörda fastigheter i område Tengene Östra

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.