Uppdatering

Vi har nu i veckorna haft markägarmöte med berörda markägare från Tengene ut med väg 186 till område vid kommungräns. På detta möte gick vi igenom mer i detalj hur vi kan dra ledningarna så vi inte gräver på mer berg än nödvändigt, och att markägarna får föra fram sina synpunkter på ett bra sätt. Liknande möte kommer inom kort att hållas med de markägare som berörs av ledningen från Tengene bort mot Anderstorp, Hedåker och Hyringa.
Ni som inte har valt anslutning ombeds att gå in under fliken Blanketter på hemsidan och göra det. Detta ska göras av alla som är medlemmar även om man väljer att bara låter anslutningarna ligga vid tomtgräns. I det fallet väljer man alternativet ”Ingen”.

Etiketter: uppdatering