Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2017 > 06

Sökandet efter läckorna pågår fortfarande efter som det är mycket små läckorna, så är det mycket svårt att finna dem. Smörkullen har bemannat upp för att kunna färdigställa detta så fort som möjligt.
Så fort sträckan är klar med godkända vatten prover så börjar skördeskadeinventeringen.
 
När sträckan Jolevad – Tengene är åtgärdad kommer sökandet efter läckor att fortsätta ut mot kommungränsen.
 
Ni kan börja titta på vad ni vill ha för leverantörer på datatrafiken mm om ni tänkt att ansluta fibern. Då ni är lite pålästa när detta blir aktuellt i höst.
Ni finner detta på hemsidan under ”Egen tomt” och fliken ”fiberspecifikt”. Mer information kommer senare.

Läs hela inlägget »

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.