Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2016

Grävningen fortsätter nu söder om bäcken som rinner ut i Nossan vid kyrkan i Tengene.
De två fastigheter som är kvar att gräva fram till i området på kronogårdsvägen kommer en underentreprenör till Smörkullen att göra med planerad start i veckan.
Sträckan Jolevad ut till kommungränsen vid 186:an kommer med stor sannolikhet att driftsättas i sin helhet när hela sträckan är färdig grävd och provad. Som läget är nu så är detta under våren -17. Men det får vintern och väderförhållandena vara med och utvisa hur det blir.
I området kring kommungränsen vi 186:an, så kommer inom kort sonderingar efter berg att göras för att hitta mer exakta gräv vägar. Detta för att det finns några förrädiska bergknallar i det området och det är bra att undvika dem.
Ni markägare i området är till mycket stor hjälp om ni ser att grävningen närmar sig ett område med berg som inte syns i dagen, och ni kontaktar Per Hansson 070-5530142 som är projektledare eller entreprenören som gräver och varskor dem om detta.

Läs hela inlägget »
Etiketter: projektstatus

Grävningen försätter trots snötäcket som kom tidigt i år. I grävhänseende hoppas vi att det försvinner snart även om det lyser upp det lite.
Tanken är att så mycket som möjligt grävs färdig i området på norra sidan om bäcken inne på Kronogårdsvägen innan maskiner flyttas över till den södra sidan och grävningen ner mot prästgården ut mot kommungränsen fortsätter.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Smörkullen fortsätter med grävningsarbetena, och har kallat in sin specialstyrka som man kan se på en av bilderna!
Nej, allvarligt talat så går grävningen bra. Man befinner sig nu i området inne på Kronogårdsvägen.
Pump stationen vid Jolevad är i stort sett färdig. Det är bara lite fasadplåt och dylikt som fattas. Ledningarna fram till pumpstationen är provtryckta och klara sedan en tid tillbaks.
Arbetsgruppen ihop med delar av styrelsen fortsätter diskussionerna med markägare som berörs av ledningen från Tengene mot Fridhem och Hyringa, för att hitta lämpligaste gräv vägarna för dessa områden.

Bild 1:Marcus från Smörkullen och deras specialister återställer en skogspassage.
Bild 1:Marcus från Smörkullen och deras specialister återställer en skogspassage.
Bild 2: Kedjegrävaren man plöjer ner slangarna med.
Bild 2: Kedjegrävaren man plöjer ner slangarna med.
Bild 3: Slangarna i backen efter kedjegrävaren och innan återfyllning.
Bild 3: Slangarna i backen efter kedjegrävaren och innan återfyllning.
Läs hela inlägget »
Etiketter: projektstatus

Vi har nu i veckorna haft markägarmöte med berörda markägare från Tengene ut med väg 186 till område vid kommungräns. På detta möte gick vi igenom mer i detalj hur vi kan dra ledningarna så vi inte gräver på mer berg än nödvändigt, och att markägarna får föra fram sina synpunkter på ett bra sätt. Liknande möte kommer inom kort att hållas med de markägare som berörs av ledningen från Tengene bort mot Anderstorp, Hedåker och Hyringa.
Ni som inte har valt anslutning ombeds att gå in under fliken Blanketter på hemsidan och göra det. Detta ska göras av alla som är medlemmar även om man väljer att bara låter anslutningarna ligga vid tomtgräns. I det fallet väljer man alternativet ”Ingen”.

Läs hela inlägget »
Etiketter: uppdatering

Grävningen starar nu fysiskt i dagarna med startsträckan från Tengeneområdet utmed 186:an till området omkring kommungränsen.
Sedan fortsätter grävningen från Tengene bort mot Anestorp och Hyringa. Hela området beräknas att vara klart hösten -17.
 
Nu är det dags för er som ännu inte har valt vad ni vill ansluta till ert hus att välja det!
Om ni klickar på länken "Formulär för val av anslutningar" kommer ni till formuläret där man anger vad man vill ansluta till sitt hus.
Ni tillhör etapp 5.
Vi vill att ni går in och gör detta val snarast då grävningen startar nu.
 
Ni väljer själva vad ni vill ha tillgång till. Det ni eventuellt inte väljer att dra in nu ligger kvar vid tomtgräns och kan anslutas vid senare tillfälle.
 
Återigen så vill vi förtydliga att om man inte väljer att dra in fiberslangen nu och istället gör det efter att övriga området har fått sin fibertråd ”inblåst” i husen så tillkommer kostnader för etablering mm vid inblåsningen av fiber som ni själva får bekosta (ca 10 000kr). Detta avgör ni givetvis själva hur ni väljer att göra.
 
Det är också vid stor vikt att ni håller er uppdaterade via hemsidan så ni vet när ni ska ha gjort grävningen på egen tomt för just fiberslangen färdig. Detta för att inte få den tillkommande kostnaden!
  
Ni som ännu inte har fått fakturan (kolla era mail) på 50 000 kr har förmodligen inte skickat in anslutningsavtalet än. Det ska göras omgående om så är fallet.
Om det är så att ni har skickat in avtalet men ändå inte fått fakturan så ber vi er kontakta oss.

Läs hela inlägget »
Etiketter: grävstart

Har genomfört två markägarmöten den gångna veckan. Bygdegårdsmöte med Hyringa-området är genomfört och en specifik arbetsgrupp har bildats med Håkan Häger i spetsen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: markägarmöte

Med anledning av ledningsdragning av vatten, avlopp och fiber hålls det markägarmöte i Tengenegården.

Den 2/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, längst med Nossan ner mot Essungas kommungräns.

Den 3/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, Bort mot Källängen och Annestorp, vidare ner mot Essungas kommungräns. Sedan från Annestorp ut mot Fridhem och Skrehalla. Vi kommer även beröra området runt Hedåker.

Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: markägarmöte

Statusen i område 5, Tengene östra är den att i norr så pågår grävningen av stammen som löper från vattenverket bakom industriområdet i Grästorp, förbi Jolevad och under Nossan mellan Tengene kyrka och ”gamla Stället”. Och som sedan ska fortsätta ut mot Tengene västra, Trökörna och Frambo. Fastigheter i närheten av stammen kommer med stor sannolikhet att anslutas i samband med grävningen (framför allt de norr om stammen och). Så boende i detta område ombedes skicka in sina anslutningsavtal omgående till styrelsen. Dessa skrivs i två ex. och båda skickas in påskrivna av fastighetsägarna och sedan får ni tillbaks ett påskrivet exemplar av ordförande till er.
 
Ett förfrågningsunderlag för entreprenörerna håller på att färdigställas i dagarna för området söder om stammen, längs Nossan. Så om ni själva eller om ni vet någon som funderar på om ni/de ska hänga på detta erbjudande så är det hög tid att bestämma sig. Dessa måste skicka in medlemsansökan omgående!!! Även dessa fastighetsägare söder om stammen ombeds att skicka in sina anslutningsavtal. Som läget är nu så beräknas grävningen på börjas i början/mitten av sommaren.
Efter att ni skicka in avtalet så ca en månad innan grävstart får ni en Avi från föreningen där man ska betala kontantinsatsen för att få tillgång till nätet.
 
Det har hållits ett möte i Främmestads bygdegård (som var välbesökt!) med anledning för att hitta en lösning för de fastighetsägare i Essunga som har anmält sitt intresse till föreningen. Diskussioner pågår mellan föreningen, boende i området och de båda kommunerna för att hitta en lösning på detta.
 
I områdets östra delar så är det mer oklart hur läget är. Intresset är stort men vi upplever att man ligger och avvaktar på hur grannarna ska göra och detta blir ett moment 22 läge. Vi önskar att i första hand så gör det ni tycker tjänst bäst själva. I nuläget uppmanar vi er till att skicka in intresse anmälningar omgående om ni inte gjort detta. Många har redan kommit in. Och sedan prata med era grannar så de inte missar erbjudandet. Detta för att föreningen vill börja projektera på alvar även här.
För närvarande är vi 111 medlemmar som hör hemma i Tengene östra.
 
Även Hyringa har stort intresse men det finns i nuläget ingen arbetsgrupp representerad där och det är något som måste fram för att det ska gå att genomföra ledningsdragningen i området. Hyringaborna får själva bilda arbetsgrupp och sedan komma till styrelsen och anmäla gruppen. Självklart så kan föreningen vara med och stötta med bildandet av gruppen men ansvaret ligger på fastighetsägarna. Efter det så ökar förutsättningarna för att man i Hyringa området ska få tillgång till det kommunala vattnet och avloppet!
 
 
Anmälningsformulär och avtal hittar ni i länkarna som följer.
 
Elektronisk medlemsansökan (rekommenderas)

Medlemsansökan

Anslutningsavtal, en lägenhet (standard)

Anslutningsavtal, flera lägenheter

Läs hela inlägget »
Etiketter: 2016-04-09

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.