Etapp 5 - Tengene öster om Nossan

Medlemmar och Markägare ombeds att skicka in sina respektive avtal till föreningen.

För mer info kontakta Fredrik Fransson, fredrik.fransson@erlandssonbygg.se, 070-1890211

Nyheter

2016 > 04

Med anledning av ledningsdragning av vatten, avlopp och fiber hålls det markägarmöte i Tengenegården.

Den 2/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, längst med Nossan ner mot Essungas kommungräns.

Den 3/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, Bort mot Källängen och Annestorp, vidare ner mot Essungas kommungräns. Sedan från Annestorp ut mot Fridhem och Skrehalla. Vi kommer även beröra området runt Hedåker.

Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »
Etiketter: markägarmöte

Statusen i område 5, Tengene östra är den att i norr så pågår grävningen av stammen som löper från vattenverket bakom industriområdet i Grästorp, förbi Jolevad och under Nossan mellan Tengene kyrka och ”gamla Stället”. Och som sedan ska fortsätta ut mot Tengene västra, Trökörna och Frambo. Fastigheter i närheten av stammen kommer med stor sannolikhet att anslutas i samband med grävningen (framför allt de norr om stammen och). Så boende i detta område ombedes skicka in sina anslutningsavtal omgående till styrelsen. Dessa skrivs i två ex. och båda skickas in påskrivna av fastighetsägarna och sedan får ni tillbaks ett påskrivet exemplar av ordförande till er.
 
Ett förfrågningsunderlag för entreprenörerna håller på att färdigställas i dagarna för området söder om stammen, längs Nossan. Så om ni själva eller om ni vet någon som funderar på om ni/de ska hänga på detta erbjudande så är det hög tid att bestämma sig. Dessa måste skicka in medlemsansökan omgående!!! Även dessa fastighetsägare söder om stammen ombeds att skicka in sina anslutningsavtal. Som läget är nu så beräknas grävningen på börjas i början/mitten av sommaren.
Efter att ni skicka in avtalet så ca en månad innan grävstart får ni en Avi från föreningen där man ska betala kontantinsatsen för att få tillgång till nätet.
 
Det har hållits ett möte i Främmestads bygdegård (som var välbesökt!) med anledning för att hitta en lösning för de fastighetsägare i Essunga som har anmält sitt intresse till föreningen. Diskussioner pågår mellan föreningen, boende i området och de båda kommunerna för att hitta en lösning på detta.
 
I områdets östra delar så är det mer oklart hur läget är. Intresset är stort men vi upplever att man ligger och avvaktar på hur grannarna ska göra och detta blir ett moment 22 läge. Vi önskar att i första hand så gör det ni tycker tjänst bäst själva. I nuläget uppmanar vi er till att skicka in intresse anmälningar omgående om ni inte gjort detta. Många har redan kommit in. Och sedan prata med era grannar så de inte missar erbjudandet. Detta för att föreningen vill börja projektera på alvar även här.
För närvarande är vi 111 medlemmar som hör hemma i Tengene östra.
 
Även Hyringa har stort intresse men det finns i nuläget ingen arbetsgrupp representerad där och det är något som måste fram för att det ska gå att genomföra ledningsdragningen i området. Hyringaborna får själva bilda arbetsgrupp och sedan komma till styrelsen och anmäla gruppen. Självklart så kan föreningen vara med och stötta med bildandet av gruppen men ansvaret ligger på fastighetsägarna. Efter det så ökar förutsättningarna för att man i Hyringa området ska få tillgång till det kommunala vattnet och avloppet!
 
 
Anmälningsformulär och avtal hittar ni i länkarna som följer.
 
Elektronisk medlemsansökan (rekommenderas)

Medlemsansökan

Anslutningsavtal, en lägenhet (standard)

Anslutningsavtal, flera lägenheter

Läs hela inlägget »
Etiketter: 2016-04-09

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.