Uppdatering

Igår kväll (19/7) gick det ut ett mail till de som kan börja ansluta sig på vattnet och avloppet. Det gäller sträckan Jolevad fram till ventilen innan Söderqvist. När ni ansluter er till vattnet, glöm INTE att anmäla detta till Håkan Almkvist!!!! Detta för att han ska ordna med montering av vattenmätare. Föreningen kommer att märka om det finns fastigheter som använder vattnet utan att använda vattenmätare. Om detta anmäls i samband med inkoppling kommer det att sparas massa extrajobb för alla parter!!!
hakan@rorvarme.se 
070-6311439

Lagning av läckor pågår söderut. 

Sträckan Jolevad-Hedåker är grävd bortsett från några stick. Förhoppningarna är att denna sträckning kan provtryckas tidig höst någongång . Sedan fortsätter grävningen i riktning mot bygdegården i Hyringa.