Projektstatus

Grävningen fortsätter nu söder om bäcken som rinner ut i Nossan vid kyrkan i Tengene.
De två fastigheter som är kvar att gräva fram till i området på kronogårdsvägen kommer en underentreprenör till Smörkullen att göra med planerad start i veckan.
Sträckan Jolevad ut till kommungränsen vid 186:an kommer med stor sannolikhet att driftsättas i sin helhet när hela sträckan är färdig grävd och provad. Som läget är nu så är detta under våren -17. Men det får vintern och väderförhållandena vara med och utvisa hur det blir.
I området kring kommungränsen vi 186:an, så kommer inom kort sonderingar efter berg att göras för att hitta mer exakta gräv vägar. Detta för att det finns några förrädiska bergknallar i det området och det är bra att undvika dem.
Ni markägare i området är till mycket stor hjälp om ni ser att grävningen närmar sig ett område med berg som inte syns i dagen, och ni kontaktar Per Hansson 070-5530142 som är projektledare eller entreprenören som gräver och varskor dem om detta.

Etiketter: projektstatus