Uppdatering av läget.

Grävningen pågår söder om Tengene ut med 186:an. Det har gått bra den sista tiden utan några större överraskningar med berg och sten.
De flesta tryckningar under vägar mm. är gjorda i hela området utmed 186:an.
När vädret har varit kallt och marken frusit så går Smörkullen (entreprenören)har gått tillbaks till prästgården och gräver fram till de två fastigheterna som är kvar där. Man vill göra det när det är bra markförhållanden. Detta för att man ska gå igenom trädgårdar och vill minimera markskadorna.
I höjd med Kjell Söderqvist sitter det ventiler. Så när fastigheterna vid prästgården är framgrävda och det är gynnsam väderför för provtryckning (mildväder). Så kommer det att göras fram till dessa ventiler.
Visar Vattenproverna rätt resultat, så kommer man kunna koppla på sig med de som har anslutningar norr om dessa ventiler.
Brunnarna/pumparna finns att hämta hos Svaleberg Elektriska på Tre älgar. Ring 0514-10040 eller 073-0466177 för att bestämma lämplig tid för avhämtning.
Ett informationsmöte för grävning på egen tomt kommer inom kort att hållas för boende i Tengene östra. Vi ska bara få hiop tider som passar personer som bör närvara för att mötet ska bli bra, vilket vi inte har lyckats med i skrivande stund.
 
Fiber kommer förmodligen blåsas in när både Tengene västra och östra är färdiggrävda. Därför kommer det dröja ett tag till innan fibernätet driftsätts. MEN håll koll på så ni har grävt in er fiberslang i god tid innan inblåsning (tid för inblåsning meddelas vi hemsidan). Givetvis så är det lämpligt att vänta med grävningen till efter ni har fått ventilerna satta i er tomtgräns så ni säkert vet vart de hamnar.

Etiketter: uppdatering