Lägesuppdatering

Grävningen försätter trots snötäcket som kom tidigt i år. I grävhänseende hoppas vi att det försvinner snart även om det lyser upp det lite.
Tanken är att så mycket som möjligt grävs färdig i området på norra sidan om bäcken inne på Kronogårdsvägen innan maskiner flyttas över till den södra sidan och grävningen ner mot prästgården ut mot kommungränsen fortsätter.

Etiketter: uppdatering