Markägarmöte

Har genomfört två markägarmöten den gångna veckan. Bygdegårdsmöte med Hyringa-området är genomfört och en specifik arbetsgrupp har bildats med Håkan Häger i spetsen.

Etiketter: markägarmöte