Markägarmöten 2/5 & 3/5

Med anledning av ledningsdragning av vatten, avlopp och fiber hålls det markägarmöte i Tengenegården.

Den 2/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, längst med Nossan ner mot Essungas kommungräns.

Den 3/5 kl. 19:00 Behandlas området från Jolevad, Bort mot Källängen och Annestorp, vidare ner mot Essungas kommungräns. Sedan från Annestorp ut mot Fridhem och Skrehalla. Vi kommer även beröra området runt Hedåker.

Varmt välkomna.

Etiketter: markägarmöte