Grävstartsmöte Håle och Täng

Mötet är främst tänkt för medlemmar i följande område:

  • Etapp 8.2 Håle
  • Etapp 8.3 Täng

Agendan är som följer:

  • Information om grävstart i Etapp 8
  • Vad händer längs vägen? Ventilplaceringar mm.
  • Information om alla formulär på hemsidan. Val av anslutning, inkopplingsanmälan, medlemsuppgifter inkl. mobilnummer mm.
  • Fakturering av anslutningsavgiften, kolla på exempelfaktura.
  • Grävning på egen tomt, generell info.
  • Övriga frågor.

Vi tänkte hålla oss ifrån teknikaliteter och fokusera på det som är viktigt. Vi låter dock de som är intresserade av tekniken hänga kvar efter avslutat möte så de kan få svar på sina frågor.

Mötet leds av projektledare Magnus Werneholm och styrelsens ledamot Håkan Almqvist som ansvarar för projektering och VVS-frågor. Medverkar gör även arbetsgruppens representant Roland Warén.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter