Nyheter

2023 > 12

Till våra medlemmar!

Äntligen är vårt stora projekt i stort sett färdigt! Vi har under tio års tid grävt ner ledningar
runt om i hela kommunen och kan nu övergå från nyanläggning till förvaltning. Vi är
tacksamma för allt ideellt arbete som lagts ner och det goda samarbete vi haft med
kommunen.

Inför 2024 har vi både goda och lite sämre nyheter. Det bästa är att vi fått betydligt högre
hastighet i vårt fibernät utan någon extra kostnad. Det tråkiga är att höga räntor och
energipriser slår hårt mot föreningens ekonomi och det kommer att bli kraftiga
avgiftshöjningar för alla oss som är medlemmar. Vi får hålla tummarna för att räntorna
kanske går ner under året och att det blir ordning på energifrågan så att elpriset sjunker.
En viktig fråga som också påverkas föreningens ekonomi är anslutningsgraden av
pumpbrunnar för avloppsvatten. Ledningsnätet är beroende av ett visst flöde för att inte
sedimentering skall uppstå. Varje nytt avlopp som kopplas in på nätet minskar därför risken
för dyra stopp, så har du ännu inte grävt ner någon pumpbrunn och anslutit dig tala, gärna
med en gräventreprenör så snart som möjligt.
En lista på entreprenörer som genomgått utbildning på den typ av brunn som föreningen
använder finns här: https://www.digginginflo.se/egen-tomt-19185359

God Jul önskar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium