Nyheter

2023

Vi har under tid upphandlat ett nytt bredbandsavtal och resultatet är ett nytt Telia-avtal som är ekonomiskt gynnsamt för föreningen. Dessutom ökar hastigheten i bredbandet betydligt och vi får tillfälle att erbjuda efteranslutningar till avtalet kvartalsvis istället för en gång per år.

Medlemmar som inte är anslutna till Telias gruppavtal kommer att få SMS-meddelande när tillfälle ges att efteransluta, naturligtvis under förutsättning att det finns ett giltigt mobilnummer i medlemsregistret.

Sammantaget är styrelen väldigt nöjd med det nya Telia-avtalet och vad det innebär för våra medlemmar.

Läs hela inlägget »

Följande information om prishöjningar var bilagt i novemberfakturan:

====================================================================
VIKTIG INFORMATION

Till våra medlemmar, tyvärr kommer vi att bli tvungna att höja våra avgifter fr.o.m. januari 2023. Inte oväntat stiger både räntan på våra lån och elkostnaden i våra pumphus på ett sätt vi inte kunde förutse. Hur stor höjningen blir är ännu inte klart, styrelsen räknar just nu på 2023 års budget medan vi följer ränte- och prisutvecklingen. Vi vill dock förvarna våra medlemmar redan nu så ni vet varför Januarifakturan kommer att vara något större än väntat.

Om pris Teliapaket:
Vi tar ut samma pris av våra medlemmar som vi har från Telia, dvs 339 kr/månad. Detta gör att Teliapaketen är en förlustaffär eftersom de i nuläget 424 st Teliapaketen kräver en del administration. Så beslut: Höj priset med 30 kr till 369 kr/månad inklusive moms från 1 Jan 2023.

Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska förening styrelse
====================================================================

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium