Nyheter

2023

Till våra medlemmar!

Äntligen är vårt stora projekt i stort sett färdigt! Vi har under tio års tid grävt ner ledningar
runt om i hela kommunen och kan nu övergå från nyanläggning till förvaltning. Vi är
tacksamma för allt ideellt arbete som lagts ner och det goda samarbete vi haft med
kommunen.

Inför 2024 har vi både goda och lite sämre nyheter. Det bästa är att vi fått betydligt högre
hastighet i vårt fibernät utan någon extra kostnad. Det tråkiga är att höga räntor och
energipriser slår hårt mot föreningens ekonomi och det kommer att bli kraftiga
avgiftshöjningar för alla oss som är medlemmar. Vi får hålla tummarna för att räntorna
kanske går ner under året och att det blir ordning på energifrågan så att elpriset sjunker.
En viktig fråga som också påverkas föreningens ekonomi är anslutningsgraden av
pumpbrunnar för avloppsvatten. Ledningsnätet är beroende av ett visst flöde för att inte
sedimentering skall uppstå. Varje nytt avlopp som kopplas in på nätet minskar därför risken
för dyra stopp, så har du ännu inte grävt ner någon pumpbrunn och anslutit dig tala, gärna
med en gräventreprenör så snart som möjligt.
En lista på entreprenörer som genomgått utbildning på den typ av brunn som föreningen
använder finns här: https://www.digginginflo.se/egen-tomt-19185359

God Jul önskar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

OBS: Detta erbjudande gäller de medlemmar som först anmälde sig till Telias gruppanslutningsavtal kring 2015. De berörda har fått ett separat SMS.

Övriga medlemmar som har anslutit sig till Telias gruppavtal kommer successivt att få erbjudande om att byta ut sin utrustning.

Läs hela inlägget »

Vi har under tid upphandlat ett nytt bredbandsavtal och resultatet är ett nytt Telia-avtal som är ekonomiskt gynnsamt för föreningen. Dessutom ökar hastigheten i bredbandet betydligt och vi får tillfälle att erbjuda efteranslutningar till avtalet kvartalsvis istället för en gång per år.

Medlemmar som inte är anslutna till Telias gruppavtal kommer att få SMS-meddelande när tillfälle ges att efteransluta, naturligtvis under förutsättning att det finns ett giltigt mobilnummer i medlemsregistret.

Sammantaget är styrelen väldigt nöjd med det nya Telia-avtalet och vad det innebär för våra medlemmar.

Läs hela inlägget »

Följande information om prishöjningar var bilagt i novemberfakturan:

====================================================================
VIKTIG INFORMATION

Till våra medlemmar, tyvärr kommer vi att bli tvungna att höja våra avgifter fr.o.m. januari 2023. Inte oväntat stiger både räntan på våra lån och elkostnaden i våra pumphus på ett sätt vi inte kunde förutse. Hur stor höjningen blir är ännu inte klart, styrelsen räknar just nu på 2023 års budget medan vi följer ränte- och prisutvecklingen. Vi vill dock förvarna våra medlemmar redan nu så ni vet varför Januarifakturan kommer att vara något större än väntat.

Om pris Teliapaket:
Vi tar ut samma pris av våra medlemmar som vi har från Telia, dvs 339 kr/månad. Detta gör att Teliapaketen är en förlustaffär eftersom de i nuläget 424 st Teliapaketen kräver en del administration. Så beslut: Höj priset med 30 kr till 369 kr/månad inklusive moms från 1 Jan 2023.

Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska förening styrelse
====================================================================

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium