Nyheter

2017 > 05

Härmed kallas medlemmar i FVA i Flo ek. för. till extra föreningsstämma i Flo bygdegård tisdagen den 23/5
kl 19:00.
 
Ärende
Ändring av stadgar.
Då lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och moderniserats är varje ekonomisk förening skyldig att justera sina stadgar i enlighet med detta.
Styrelsen har tagit hjälp av en jurist som återkommit med ett utkast till nya stadgar där de nödvändiga förändringarna är införda tillika med en viss översyn och förtydliganden i några andra paragrafer.
Stadgeförslaget bifogas med de nya skrivningarna markerade i rött.
Ev synpunkter på stadgeförslaget skall framföras till FVA:s styrelse senast 15/5. Senare inkomna synpunkter beaktas först vid nästa ordinarie årsmöte.

Var god maila till info@digginginflo.se
eller direkt till ordförande anders@levenskog.se
 
 
Anders Levenskog
Ordförande FVA i Flo ek. för.

Läs hela inlägget »
Etiketter: extrastämma

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium