Nyheter

2017

2017 har varit ett tufft år då en av våra entreprenörer har haft stora problem med sin svetsutrustning vilket medfört att skarvarna börjar läcka vid provtryckning. Detta har gjort att vi fått felsöka och gräva upp både en eller flera gånger på samma ställe. Det har varit en utmaning att hantera detta och dessutom väldigt påfrestande för berörda markägare.
 
Mycket energi har också lagts på att avsluta tidigare etapper dokumentationsmässigt med inmätningskartor och markägarersättningar. Vi har lärt oss en hel del under vägen, men det har tagit mycket tid och vi ber om tålamod från er som fortfarande väntar på ersättning.
 
Mot slutet av året har vi kört ett projekt-i-projektet, då vi tog över föreningen Hyringa Längnum Bredbands fibernät. Trots mycket noggranna förberedelser kan vi bara konstatera att det inte är lätt att samverka med de stora aktörerna på marknaden som vi är beroende av och vi är mycket tveksamma till att göra något liknande i framtiden.
 
Sammanfattningsvis vill jag ändå påstå att året slutar i en positiv anda då det mesta är på banan igen och vi börjar få upp farten, närmast i Trökörna/Frambo och i Flakeberg söder om järnvägen. Som alltid är det dock bidraget från arbetsgrupperna som till stor del avgör hur snabbt vi kommer igång med respektive etapp. Ett bra grundarbete ger som bekant ett bra slutresultat.
 
Med förhoppning om ett bra 2018 önskar vi i Styrelsen alla medlemmar ett Gott Nytt År...
Mvh Styrelsen genom ordförande Anders Levenskog

Läs hela inlägget »

För att underlätta informationsspridningen har vi nu infört en ny sida som heter Vanliga frågor med svar under länken Egen tomt. Detta för att vi märker att många frågor återkommer och är av allmänt intresse för många andra.

Tanken är att vi fyller på listan med frågor och svar allteftersom.

Vår förhoppning är att det ska ge våra medlemmar bättre service och trygghet, vilekt är väldigt viktigt för styrelsen.

Hälsningar Styrelsen i FVA i Flo

Läs hela inlägget »

Nu är andra omgången av fiber installationerna i Tengene (Västra och Östra) igång.
De som inte dragit in fiberslangen uppmanas att skyndsamt göra detta.

Wikstrands maskin kontaktar berörda fastighetsägare för tidsbokning.
Instruktioner finns under länken Egen tomt.

Läs hela inlägget »

Förfrågningsunderlag ligger nu ute på OPIC (www.opic.com). Klicka på länken "Sök upphandlingar" och sök på Grästorp för att hitta upphandlingsunderlaget.
 
Sista inlämningsdag är 23:e oktober. Sprid gärna vidare denna information till potentiella entreprenörer...
 
Mvh Styrelsen i FVA i Flo genom sekreterare Tobias Leverin

Läs hela inlägget »
Miljö- och NSGs utvecklingspris 2017 Miljö- och NSGs utvecklingspris 2017

Under våren har föreningen prisats två gånger om för våra insatser för landsbygden och miljön. Inom kort kommer vi att visa de fina diplom vi fick.

Dessutom fick vi faktiskt även prispengar som det återstår att bestämma hur vi använder på bästa sätt.

Klappa er själva på ryggen och gratulera varandra till att ni är delaktiga i något väldigt bra och nyttigft både för dig som medlem och landsbygden i stort...

Läs hela inlägget »

Härmed kallas medlemmar i FVA i Flo ek. för. till extra föreningsstämma i Flo bygdegård tisdagen den 23/5
kl 19:00.
 
Ärende
Ändring av stadgar.
Då lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och moderniserats är varje ekonomisk förening skyldig att justera sina stadgar i enlighet med detta.
Styrelsen har tagit hjälp av en jurist som återkommit med ett utkast till nya stadgar där de nödvändiga förändringarna är införda tillika med en viss översyn och förtydliganden i några andra paragrafer.
Stadgeförslaget bifogas med de nya skrivningarna markerade i rött.
Ev synpunkter på stadgeförslaget skall framföras till FVA:s styrelse senast 15/5. Senare inkomna synpunkter beaktas först vid nästa ordinarie årsmöte.

Var god maila till info@digginginflo.se
eller direkt till ordförande anders@levenskog.se
 
 
Anders Levenskog
Ordförande FVA i Flo ek. för.

Läs hela inlägget »
Etiketter: extrastämma

Boende Trökörna/Frambo med omnejd bjuds in till
informationsmöte måndagen 17:e april
kl. 19.00-21.00 i Frambo bygdegård

Läs hela inlägget »

Inbjudan har gått ut via mail och skickas via brev till de som inte har mailadresser. Håll era mailadresser uppdaterade...

Vi samlas 18.30 i Konserthuset i Grästorp. Föranmälan uppskattas för att kunna beställa rätt antal fika. Det gör du här: Anmälningslänk

Läs hela inlägget »

För att förenkla för våra medlemmar att lättare hålla sig uppdaterade, har vi förbättrat sidan för Projektstatus.

Titta gärna på på sidan och återkoppla till oss om vi har lyckats med våra intentioner....

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium