Nyheter

2021 > 05

Vi har blivit kontaktade av medlemmar som fått samtal från personer som påstår att de har anlitats för att spola det kommunala avloppet mellan tomtgräns och ditt hus. De har ett trevligt bemötande, men undviker konsekvent att svara på vilket företag de företräder.

OBS: Inget annat företag än FVA i Flo och av föreningen utsedda underentreprenörer ska arbeta med VA-systemet om inget annat är tydligt uttalat.

Läs hela inlägget »

105 berörda medlemmar i följande tre etapper var inbjudna via SMS:

  • Etapp 6.2 - Flakeberg Södra + Hyringa Östra
  • Etapp 6.4 - Ekedal
  • Etapp 8.1 - Särestad Östra

Tyvärr tog inte mer än ett knappt 20-tal chansen att få information om på vilket sätt och när man blir påverkad och vad man förväntas göra för att säkerställa en smidig installation.

Styrelsen förhoppning är att övriga berörda medlemmar har tillgodosett sig den här informationen på annat sätt.

Läs hela inlägget »

Ett tjugotal medlemmar deltog i årsmötet med efterföljande informationsmöte. Protokoll och övrigt informationsmaterial kommer att läggas upp på hemsidan så fort det är tillgängligt.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium