Nyheter

2018 > 09

Berörda:
Samtliga med Telias IPTV-tjänster i Zitius nät.

Meddelanden från Zitius:
2018-09-13 16:30  / Info till kund  /  Zitius NOC
Nattarbetet har blivit framflyttat till onsdagen: 2018-09-19 00:01 - 2018-09-19 04:00

2018-09-12 08:11  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer behöva nyttja reservdagen för att lägga om resterande trafik. 2018-09-18 00:01 - 2018-09-18 04:00

2018-08-28 09:32  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete IPTV Orsak: Flytt av IPTV-överlämningarna till vår nya huvudrouter Påverkan: Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på sin tv-tjänst. Arbetet kommer att ske över två nätter, vi beräknar den faktiska avbrottstiden till uppemot 30 minuter per natt. Avbrottstid: 2018-09-11 00:01 - 2018-09-11 04:00 2018-09-12 00:01 - 2018-09-12 04:00 Reservdag: 2018-09-18 00:01 - 2018-09-18 04:00

Läs hela inlägget »

Berörda:
Samtliga med Telias IPTV-tjänster i Zitius nät.

Info från Zitius:
"Vi kommer att utföra en akut trafikflytt av Telias TV-trafik under måndagen den 17/9 , förmiddag; 08:30 till 10:00. Det kommer innebära kortare avbrott under tiden som trafikvägarna dras om."

Läs hela inlägget »

Vi har börjat använda en SMS-tjänst från iP1 i Skövde som gör att vi kan nå våra medlemmar som angivit ett giltigt mobiltelefonnummer med viktiga och brådskande meddelanden. Detta har visat sig nödvändigt och användbart vid händelser såsom den aktuella vattenpåverkan i Lidköping.

Vi uppmanar alla medlemmar att se till att ha ett giltigt mobiltelefonnummer registrerat i dina medlemsuppgifter. Du hittar formuläret för att uppdatera dina medlemsuppgifter i kolumnen till höger på startsidan.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium