Nyheter

2018

I projekteringsarbetet har arbetsgruppen, styrelsen och berörda markägare inte kunnat hitta ett gemensamt förslag på ledningssträckning som är tekniskt och ekonomiskt gångbart. Därför pausas projekteringen öster- och norrut från Flakebergs samhälle. Arbetet avbryts vid en planerad pumpstation.
 
Från denna pumpstation går det sedan att återuppta arbetet med projektering om och när förutsättningarna förändras.
Styrelsen väljer nu att fokusera på andra områden där vi har större möjligheter att hitta en godtagbar ledningssträckning.

Läs hela inlägget »

Berörda:
Samtliga abonnenter i Zitius nät.

Starttid: 2018-11-27 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-11-28 04:00:00
Klartid: -

Meddelanden från Zitius:
2018-11-14 12:25  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer utföra ett planerat arbete på en av våra centrala noder vilket gäller bland annat fysiska omkopplingar som kommer leda till avbrott till flera områden.
Arbetet är uppdelat i två omgångar.
Etapp 1: 27/11 00:01 – 04:00
Etapp 2: 28/11 00:01 – 04:00
Reservdag: 4/12 00:01 – 04:00

Läs hela inlägget »
Här kan ni se filmen om vår ledning i Flakeberg, se här: https://youtu.be/wkBWFi2p_JU
Läs hela inlägget »

Berörda:
Samtliga med Telias IPTV-tjänster i Zitius nät.

Meddelanden från Zitius:
2018-09-13 16:30  / Info till kund  /  Zitius NOC
Nattarbetet har blivit framflyttat till onsdagen: 2018-09-19 00:01 - 2018-09-19 04:00

2018-09-12 08:11  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer behöva nyttja reservdagen för att lägga om resterande trafik. 2018-09-18 00:01 - 2018-09-18 04:00

2018-08-28 09:32  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete IPTV Orsak: Flytt av IPTV-överlämningarna till vår nya huvudrouter Påverkan: Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på sin tv-tjänst. Arbetet kommer att ske över två nätter, vi beräknar den faktiska avbrottstiden till uppemot 30 minuter per natt. Avbrottstid: 2018-09-11 00:01 - 2018-09-11 04:00 2018-09-12 00:01 - 2018-09-12 04:00 Reservdag: 2018-09-18 00:01 - 2018-09-18 04:00

Läs hela inlägget »

Berörda:
Samtliga med Telias IPTV-tjänster i Zitius nät.

Info från Zitius:
"Vi kommer att utföra en akut trafikflytt av Telias TV-trafik under måndagen den 17/9 , förmiddag; 08:30 till 10:00. Det kommer innebära kortare avbrott under tiden som trafikvägarna dras om."

Läs hela inlägget »

Vi har börjat använda en SMS-tjänst från iP1 i Skövde som gör att vi kan nå våra medlemmar som angivit ett giltigt mobiltelefonnummer med viktiga och brådskande meddelanden. Detta har visat sig nödvändigt och användbart vid händelser såsom den aktuella vattenpåverkan i Lidköping.

Vi uppmanar alla medlemmar att se till att ha ett giltigt mobiltelefonnummer registrerat i dina medlemsuppgifter. Du hittar formuläret för att uppdatera dina medlemsuppgifter i kolumnen till höger på startsidan.

Läs hela inlägget »

Information från kommunens hemsida:
Grästorps kommun släpper kokningsrekommendationen från klockan 19 den 24 augusti. Det gäller alla hushåll förutom de abonnenter som är påkopplade på pumpstationen i Gunnarstorp mot Vara. Om du är osäker på vilket system du får vatten ifrån kan du ringa 0514-58150 så hjälper vi dig.

Grästorp har vattenförsörjning från både Lidköping och Ryda. Vi stängde av vattenflödet från Lidköping redan i onsdags kväll och har sedan dess tagit 100% av vårt vatten från Ryda. Vi har därefter tagit prover på vattnet vid två tillfällen. Båda provresultaten visar att det inte finns bakterier i vattnet. Vi släpper därför på rekommendationen.

Läs hela inlägget »

Följande information är kopierad från Grästorps kommuns hemsida:
"Tarmbakterier har upptäckts i Lidköpings dricksvatten. Eftersom en del av dricksvattnet i Grästorp kommer från Lidköping bör du koka vattnet innan du dricker det.

Tarmbakterien e-coli har hittats i det vattensystem som förser Lidköpings kommun med dricksvatten. Grästorps kommun köper en del av detta vatten och därför bör du koka allt vatten innan du använder det till matlagning eller dricker det.

Just nu är anledningen till problemet oklar och analyser av provtagningsresultaten pågår för att kunna lokalisera problemet. I väntan på ytterligare provsvar rekommenderar vi att allt vatten som ska användas till matlagning och dryck kokas innan förtäring som en säkerhetsåtgärd."


Följ uppdateringar om läget på kommunens hemsida: www.grastorp.se

Läs hela inlägget »

En gång per år tillåter vårt avtal med Telia att vi efteransluter medlemmar. Det är nu dags för en sådan efteranslutningsomgång.

Erbjudande gäller medlemmar som är/kommer att vara inkopplade på föreningens fibernät den 1 november och inte har Telia-paketet idag. Ett mail har gått ut till berörda medlemmarna.

Innehåll och pris för Telias gruppanslutning beskrivs närmare här: http://www.digginginflo.se/egen-tomt/fiberspecifikt-27361573
Där beskrivs det också hur du gör för att acceptera erbjudandet.
OBS: Sista datum för att teckna det bindande avtalet är 15 september.

För de som väljer att acceptera erbjudandet kommer ytterligare information skickas senare.

Hoppas ni finner vårt erbjudande lika bra som vi i Styrelsen gör...
Vänligen Styrelsen i FVA i Flo

Läs hela inlägget »

Telia har haft ute en montör som bytt hårdvara i telestationen i Salstad. Efter det har vi from 12.30 full kapacitet i nätet igen.

Hjälp gärna till att sprida denna information till berörda...

Läs hela inlägget »

Felsökning har visat att problemet ligger mellan Salstad och Göteborg. Det visar sig dock att våra supportavtal mot Zitius/Telia inte medger krav på omedelbara åtgärder.

Zitius/Telia kommer att påbörja åtgärder inom 48 timmar, vilket konkret innebär att arbetet påbörjas tidigast på måndag.

Förslag för att kunna se Sveriges kvartsfinal mot England i morgon:
Matchen visas på Konserthuset i Grästorp med start 15.30.
Se Facebook-sidan för mer information: https://www.facebook.com/GrastorpsKonserthus

Läs hela inlägget »

Nedan följer ett utdrag från deras driftsinformation på hemsidan: https://zmarket.se/privat/driftinformation för Grästorp:

Meddelanden från Zitius:
2018-07-06 15:59 / Info till kund / Zitius NOC
Tekniker kunde inte avhjälpa felet på plats. Fibern är felanmälad mot underleverantör.

2018-07-06 12:21 / Info till kund / Zitius NOC
En tekniker är beställd för vidare felsökning.

2018-07-06 11:27 / Info till kund / Zitius NOC
Just nu kan vissa kunder i Grästorp uppleva kvalitetsproblem på sina tjänster. Felsökning pågår.

Vi följer naturligtvis detta ärende med högsta prioritet inför kommande fotbollsmatcher...

Läs hela inlägget »

Nedan följer ett utdrag från deras driftsinformation på hemsidan: https://zmarket.se/privat/driftinformation för Grästorp:

2018-06-15 09:13:28 - Under gårdagskvällen upplevde många problem för både tv och bredband vars operatörer tar in sin trafik från Göteborg. Detta berodde på fortsatta problem med trafikbalanseringen och orsakade störningar trots den utökade kapaciteten tidigare i veckan. Vi jobbar nu för fullt med att se till att trafiken är stabil inför helgen.

Vi följer naturligtvis detta ärende...

Läs hela inlägget »

Efter alldeles för mycket arbete och adminstration fick vi idag ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; en utbetalning på 1 385 760 kr har godkänts för etapperna i Flo socken.

Nu återstår det att göra samma arbete för de återstående etapperna, förhoppningsvis kommer det att gå lite lättare då vi har fått oss många och dyrköpta läxor under första bidragsomgången.

Läs hela inlägget »

Allt avlöpte som planerat och Grästorps Outlet bjöd på en mycket god fika. Följer du följande länk ser du ordförande Anders Levenskog och sekreterare Tobias Leverin under pågående årsmötesförhandlingar.

De viktigaste budskapen för kvällen är:
- Efteranslutning för samtliga(!) områden inleds efter maj, dvs. from 1:e juni.
- Problem att komma vidare i Flakeberg, projektet i det området är pausat.
- Inventering av Täng, Särestad, Ås och Karaby pågår för fullt och avslutas under maj månad.

Årsmötesprotokoll kommer att publiceras under fliken Förening/Kontakt så fort protokollet är klart.

Läs hela inlägget »

Idag kan man se följande annon: Årsmötesinbjudan 
under Grästorpssidorna.

Ni glömmer väl inte att anmäla er...

Läs hela inlägget »
Titta i kalendern för mer detaljer...

OBS: Glöm inte att anmäla er för att kunna beställa rätt mängd fika och därmed spara medlemmarnas pengar.
Läs hela inlägget »

Dags för att upphandla nästa etapp 6, Flakeberg längs järnvägen. Sista dag att lämna in offert är 5:e februari. Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.
Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella.

Förfrågningsunderlaget publicerades 12:e januari, vilket innebär att det datumet gäller som startdag för efteranslutning i området.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium