Nystart i Flakeberg Norras arbetsgrupp

Hej Flakeberg Norra!
Efter en tids stopp i projektet var vi några som kände att det måste börja rulla framåt igen även i Flakeberg Norra. Vi bildade därför en arbetsgrupp bestående av Marcus (RadioTreby) Larsson, Nolgården, Göttorp, Maria Andréasson & Björn Hedbjörk Arentsgården, Göttorp. 
Vi kommer att ta vid där Yngve Eriksson avslutade sitt stora arbete. 

Här kan du fortsätta läsa om hur Maria & co. tänker gå vidare: Nyhet på Flakeberg statussida

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter