Karaby Särestad Västra Särestad Norra Ås Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby Täng Håle Flakeberg Flakeberg Norra Ekedal Hyringa & Längnum Trökörna & frambo Tengene Väster om Nossan Tengene Öster om Nossan Flo

Klicka på ert område på kartan nedan så kommer ni till rätt etapp på sidan för Projektstatus
OBS Vid mobil användning vrid enheten.

Nyheter

2023 > 01

Följande information om prishöjningar var bilagt i novemberfakturan:

====================================================================
VIKTIG INFORMATION

Till våra medlemmar, tyvärr kommer vi att bli tvungna att höja våra avgifter fr.o.m. januari 2023. Inte oväntat stiger både räntan på våra lån och elkostnaden i våra pumphus på ett sätt vi inte kunde förutse. Hur stor höjningen blir är ännu inte klart, styrelsen räknar just nu på 2023 års budget medan vi följer ränte- och prisutvecklingen. Vi vill dock förvarna våra medlemmar redan nu så ni vet varför Januarifakturan kommer att vara något större än väntat.

Om pris Teliapaket:
Vi tar ut samma pris av våra medlemmar som vi har från Telia, dvs 339 kr/månad. Detta gör att Teliapaketen är en förlustaffär eftersom de i nuläget 424 st Teliapaketen kräver en del administration. Så beslut: Höj priset med 30 kr till 369 kr/månad inklusive moms från 1 Jan 2023.

Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska förening styrelse
====================================================================

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium