Nyheter

2015 > 07

... ligger nu utlagd under rubriken: "Vårt erbjudande"

Styrelsens förhoppning är att detta ska förtydliga vad och varför ni betalar de belopp som är angivna på er faktura. Kom ihåg just er faktura beror på vilka val av anslutningar ni har gjort tidigare och hur mycket ni förbrukar...

Läs hela inlägget »

Grästorps landsbygdsboende som är medlemmar i vår förening ligger i framkant när det gäller att åtgärda sina enskilda avlopp och därmed förbättra allas vår miljö.

Det framgår tydligt i denna artikel från 18:e juli som visas på SVT Nyheter: Avloppsvatten från villor rinner rätt ut i sjöar

Vi medlemmar är alla värda en eloge och varför inte passa på närmaste föreningsgranne i ryggen... ;-)

Läs hela inlägget »

Senast 20:e juli behöver Styrelsen få in valen av anslutningar för Etapp 2. Använd följande länk till det elektroniska formuläret: Val av anslutningar på egen tomt

Denna informationen är nödvändig för att kunna planera arbetet effektivt med gräventreprenören.

Läs mer om den aktuella statusen i Etapp 2 på denna länk: Etapp 2 - Flo Norr RV 44

Läs hela inlägget »

Fakturor skickas ut 1 månad efter att ett område är provtryckt och förklarat färdigt av styrelsen. Notera att det skickas en faktura till fastighetsägaren oavsett om grävningen på egen tomt är färdig eller inte.

Styrelsen kommer också att göra en särskild informationsinsats för att förtydliga innehållet i fakturorna.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium