Nyheter

2023 > 08

Vi har under tid upphandlat ett nytt bredbandsavtal och resultatet är ett nytt Telia-avtal som är ekonomiskt gynnsamt för föreningen. Dessutom ökar hastigheten i bredbandet betydligt och vi får tillfälle att erbjuda efteranslutningar till avtalet kvartalsvis istället för en gång per år.

Medlemmar som inte är anslutna till Telias gruppavtal kommer att få SMS-meddelande när tillfälle ges att efteransluta, naturligtvis under förutsättning att det finns ett giltigt mobilnummer i medlemsregistret.

Sammantaget är styrelen väldigt nöjd med det nya Telia-avtalet och vad det innebär för våra medlemmar.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium