Nyheter

2016 > 04

7:e april hölls ett välbesökt årsmöte där närmare 120 medlemmar deltog. KUL!

Vi kommer att lägga upp det material som presenterades på årsmötet på vår hemsida inom kort och lägger då också upp en nyhet om detta.

Vi fick också ett namn på en kontaktperson/samordnare för det nyvaknade intresset i Hyringa. Han heter Håkan Häger och nås på 0514-29069

Läs hela inlägget »

OBS: Ej aprilskämt...

På grund av inkoppling av ny servisanslutning till FVA i Flo (Flo fiber, vatten och avloppsförening).
Vattnet kommer att stängas av och områden som berörs är Grästorps samhälle, Salstad samt vattenföreningar och abonnenter nordväst om Grästorp.

Detta gäller natten mellan tisdag den 5/4 och onsdag den 6/4. Planerat stopp är mellan kl 00,00 och 05,00. Om arbetet fortskrider utan problem kan vatten komma öppnas tidigare.

Efter avstängningen kan det komma luft med i vattenledningen, öppna en tappkran och spola tills luften är borta. Vattentank finns utställd på Tekniska Gata park VA adress Odinsgatan 19.

Tack på förhand för er förståelse.
Med vänlig hälsning Bjarne Hurtig
Driftchef Gata Park VA
Teknisk verksamhet
Grästorps kommun
Telefon: 0514 – 581 51
E-post: bjarne.hurtig@grastorp.se

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium