Karaby Särestad Västra Särestad Norra Ås Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby Täng Håle Flakeberg Flakeberg Norra Ekedal Hyringa & Längnum Trökörna & frambo Tengene Väster om Nossan Tengene Öster om Nossan Flo

Klicka på ert område på kartan nedan så kommer ni till rätt etapp på sidan för Projektstatus
OBS Vid mobil användning vrid enheten.

Nyheter

2021 > 08

Vi har fått påstötningar där medlemmar undrar om restriktionerna på användning av vatten och avlopp fortfarande gäller. Vi följer kommunens rekommendationer då vi tillhör deras VA-system och där har man inte officiellt gått ut med något med meddelande att normaltillstånd råder.

Däremot kan vi med säkerhet säga att det är säkert att använda föreningens VA-system som vanligt och vi tackar för ert tålamod och vilja att hjälpa till för att lindra eventuella skador i vår kommun.

 

Läs hela inlägget »

I dagarna har 294 personer fått SMS om att det är möjligt att ansluta sig till vårt gruppavtal med Telia med TV, telefoni och internet.

Meddelandet ser ut som följer:
Du har nu möjlighet att teckna dig för ett Telia-paket (internet, TV och telefon) med inkoppling i början av december. Det är möjligt att teckna sig fram till 20:e september 2021.

Läs mer på hemsidan: http://bit.ly/teckna-Telia-paket

Läs hela inlägget »

Nedan följer ett utdrag från kommunen information och uppmaningar som också gäller föreningens medlemmar:
--------------
På grund av det kraftiga regnet är det översvämningar på många håll i kommunen.
...
Vi uppmanar alla i Grästorps kommun som har kommunalt avlopp att minimera belastningen på avloppsnätet genom att i största möjliga mån undvika allt typ av vattenanvändning såsom disk, tvätt, dusch, bad och liknande.
...
--------------
Här finns utförligare information på kommunens hemsida: Översvämningar i Grästorp

OBS: Föreningens pumpar räcker inte(!) till om det kommer in regnvatten i avloppssystemet på er tomt. Dessutom belastar regnvatten i vårt avloppssystem reningsverket i Grästorp ytterligare.

Det är alltså viktigt att varje medlem/tomtägare försäkrar sig om att regnvatten inte kan kommma in i föreningens avlopssystem. I värsta fall kan kommunen stänga av våra anslutningspunkter om vi inte kan uppfylla detta krav.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium