Nyheter

2021 > 08

Vi har fått påstötningar där medlemmar undrar om restriktionerna på användning av vatten och avlopp fortfarande gäller. Vi följer kommunens rekommendationer då vi tillhör deras VA-system och där har man inte officiellt gått ut med något med meddelande att normaltillstånd råder.

Däremot kan vi med säkerhet säga att det är säkert att använda föreningens VA-system som vanligt och vi tackar för ert tålamod och vilja att hjälpa till för att lindra eventuella skador i vår kommun.

 

Läs hela inlägget »

I dagarna har 294 personer fått SMS om att det är möjligt att ansluta sig till vårt gruppavtal med Telia med TV, telefoni och internet.

Meddelandet ser ut som följer:
Du har nu möjlighet att teckna dig för ett Telia-paket (internet, TV och telefon) med inkoppling i början av december. Det är möjligt att teckna sig fram till 20:e september 2021.

Läs mer på hemsidan: http://bit.ly/teckna-Telia-paket

Läs hela inlägget »

Nedan följer ett utdrag från kommunen information och uppmaningar som också gäller föreningens medlemmar:
--------------
På grund av det kraftiga regnet är det översvämningar på många håll i kommunen.
...
Vi uppmanar alla i Grästorps kommun som har kommunalt avlopp att minimera belastningen på avloppsnätet genom att i största möjliga mån undvika allt typ av vattenanvändning såsom disk, tvätt, dusch, bad och liknande.
...
--------------
Här finns utförligare information på kommunens hemsida: Översvämningar i Grästorp

OBS: Föreningens pumpar räcker inte(!) till om det kommer in regnvatten i avloppssystemet på er tomt. Dessutom belastar regnvatten i vårt avloppssystem reningsverket i Grästorp ytterligare.

Det är alltså viktigt att varje medlem/tomtägare försäkrar sig om att regnvatten inte kan kommma in i föreningens avlopssystem. I värsta fall kan kommunen stänga av våra anslutningspunkter om vi inte kan uppfylla detta krav.

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium