Nyheter

2019 > 01

I början av april planerar styrelsen att ha föreningens årsmöte. Enligt våra stadgar ska eventuella årsmötesärenden eller motioner ha inkommit till styrelsen en månad innan årsmötet och för att vi ska kunna ha med ärendet i vår årsmöteskallelse behöver det finnas hos styrelsen innan februaris utgång.

Vi syns på årsmötet...

Läs hela inlägget »

Ännu ett år är till ända då nya hushåll har kunnat kopplas upp mot både kommunalt vatten och avlopp samt fiber. Vår förening som började i all anspråkslöshet i bygdegården i Flo har nu utvecklats till Sveriges största förening som kombinerar både VA och fiber.
 
Att vi blir större innebär även förändringar. Vi är inte längre ett litet byalag som med ideella krafter bygger något tillsammans, utan vi har börjat likna ett företag och måste förändra många av våra rutiner. T. ex. har vi numera EN projektledare som håller igång och samordnar tre olika arbetslag som gräver i olika delar av kommunen.  Även våra entreprenörer har i samarbete med styrelsen utvecklat och effektiviserat sina arbetssätt, för att vi skall kunna koppla upp alla våra medlemmar mot föreningens ledningsnät inom rimlig tid.
 
Vi ser fram emot 2019 med tillförsikt och om den milda vintern fortsätter så kommer grävningarna att fortskrida i ett mycket bra tempo. 
Titta gärna in på hemsidan ibland för att se uppdateringarna om just ditt område.
 
Till sist vill styrelsen hälsa alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt År.
 
Styrelsen genom ordförande Anders Levenskog

Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium