Översvämningar i Grästorp

Nedan följer ett utdrag från kommunen information och uppmaningar som också gäller föreningens medlemmar:
--------------
På grund av det kraftiga regnet är det översvämningar på många håll i kommunen.
...
Vi uppmanar alla i Grästorps kommun som har kommunalt avlopp att minimera belastningen på avloppsnätet genom att i största möjliga mån undvika allt typ av vattenanvändning såsom disk, tvätt, dusch, bad och liknande.
...
--------------
Här finns utförligare information på kommunens hemsida: Översvämningar i Grästorp

OBS: Föreningens pumpar räcker inte(!) till om det kommer in regnvatten i avloppssystemet på er tomt. Dessutom belastar regnvatten i vårt avloppssystem reningsverket i Grästorp ytterligare.

Det är alltså viktigt att varje medlem/tomtägare försäkrar sig om att regnvatten inte kan kommma in i föreningens avlopssystem. I värsta fall kan kommunen stänga av våra anslutningspunkter om vi inte kan uppfylla detta krav.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter