Digitalt informationsmöte för tre etapper genomfördes 28:e april

105 berörda medlemmar i följande tre etapper var inbjudna via SMS:

  • Etapp 6.2 - Flakeberg Södra + Hyringa Östra
  • Etapp 6.4 - Ekedal
  • Etapp 8.1 - Särestad Östra

Tyvärr tog inte mer än ett knappt 20-tal chansen att få information om på vilket sätt och när man blir påverkad och vad man förväntas göra för att säkerställa en smidig installation.

Styrelsen förhoppning är att övriga berörda medlemmar har tillgodosett sig den här informationen på annat sätt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter