Året som gått, vår ordförande har ordet...

2017 har varit ett tufft år då en av våra entreprenörer har haft stora problem med sin svetsutrustning vilket medfört att skarvarna börjar läcka vid provtryckning. Detta har gjort att vi fått felsöka och gräva upp både en eller flera gånger på samma ställe. Det har varit en utmaning att hantera detta och dessutom väldigt påfrestande för berörda markägare.
 
Mycket energi har också lagts på att avsluta tidigare etapper dokumentationsmässigt med inmätningskartor och markägarersättningar. Vi har lärt oss en hel del under vägen, men det har tagit mycket tid och vi ber om tålamod från er som fortfarande väntar på ersättning.
 
Mot slutet av året har vi kört ett projekt-i-projektet, då vi tog över föreningen Hyringa Längnum Bredbands fibernät. Trots mycket noggranna förberedelser kan vi bara konstatera att det inte är lätt att samverka med de stora aktörerna på marknaden som vi är beroende av och vi är mycket tveksamma till att göra något liknande i framtiden.
 
Sammanfattningsvis vill jag ändå påstå att året slutar i en positiv anda då det mesta är på banan igen och vi börjar få upp farten, närmast i Trökörna/Frambo och i Flakeberg söder om järnvägen. Som alltid är det dock bidraget från arbetsgrupperna som till stor del avgör hur snabbt vi kommer igång med respektive etapp. Ett bra grundarbete ger som bekant ett bra slutresultat.
 
Med förhoppning om ett bra 2018 önskar vi i Styrelsen alla medlemmar ett Gott Nytt År...
Mvh Styrelsen genom ordförande Anders Levenskog

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter