Årsmöte avklarat

7:e april hölls ett välbesökt årsmöte där närmare 120 medlemmar deltog. KUL!

Vi kommer att lägga upp det material som presenterades på årsmötet på vår hemsida inom kort och lägger då också upp en nyhet om detta.

Vi fick också ett namn på en kontaktperson/samordnare för det nyvaknade intresset i Hyringa. Han heter Håkan Häger och nås på 0514-29069

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter