7:e mars sista dag för motioner

Enligt våra stadgar ska eventuella motioner från föreningsmedlemmar vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet, vilket innebär att sista inlämningsdatum är 7:e mars inför årsmötet 2016.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter