Tengene Västra och del av Östra.

Nu är det 13 fastigheter kvar att gräva fram till innan etapp tre står klart. När dessa 13 är klara så är 107 fastigheter anslutna i etappen. På etappen är det byggt 2 större pumpstationer, en i Jolevad och en i Thamstorp, dessutom en mindre strax efter undergången av Nossan, den ligger på John och Anitas mark strax bakom Sven Westlunds fastighet. Etappen sträcker sig från Kvarnbacken till Jolevad via Kolsbogårdarna och Marieberg, under Nossan med fastigheterna väster om Nossan från Grästorp. Dessutom tillhör alla fastigheter i Trökörna fram till Thamstorp etapp tre.
Drevensticket är klart för provtryckning någon gång under senare delen av vecka 7. Detta kommer att ta ca 14 dagar och vattenprov kommer att lämnas in. När vi har sett om ventiler och kopplingar håller tätt och att vattnet är bra så kommer det ett meddelande på mailen att det är klart att koppla in för fastigheterna med anknytning till Drevenvägen, samt 2 fastigheter i Bredmaden. Brunn och pump finns för avhämtning ute på Tre Älgar på Svalebergs Elektriska. Elektriker, Grävare och rörmokare från ventilerna och in bestämmer du själv vilka du vill anlita. På hemsidan finns det en lista på sådana som föreningen har haft lite extra information för och som har erfarenhet av detta. Finns även de som inte är med på listan som gjort inkopplingar, så det är ju bara att höra med fastighetsägare på etappen som kopplat in vad dom kan rekommendera för entreprenörer.
Först var det meningen att vi nu skulle gå tillbaka till Bohaga och huvudstammen för att ta oss in till Ramshed och Rödjan. Nu har vi ändrat detta då vi har alla grävare och kedjegrävaren inne i Bredmaden och lätt kan ta oss till  Rödjan och Kabelvägen utan längre transporter och gå bakvägen till Ramshed och ut till Bohaga.
Detta betyder att vi förhoppningsvis kör igång vid Kurt Anderssons och Andreassons i Rödjan senare delen av vecka 7. Går vidare mot Ekelund, där vi på vägen tar oss in till Dövetorpet. När vi tagit oss över Skintavägen i Ekelund så bär det av till Skintan och därefter till Sohlberg, "Snickarn" och Rolf Gunnarsson. Genom skogen från Ramshed till Stefan och Elisabeth Orretorpet. Ett stick från Orretorpet till Nordkvist, Lundberg och Göte.  Därefter från Orretorpet mot Trökörnavägen och under den till Sonja och Fredrik som blir sista inkopplingen i etappen, för att sedan gå igenom Anders i Bohagas fårehage för att ansluta till stora stammen bakom Anders ladugård. Om det inte stöter på för stora hinder vad gäller berg, dåligt väder, sjukdomar eller maskinhaverier så hoppas jag att vi skall vara framme hos Anders i början av maj och då kan provtrycka sista sträckan i etappen.
Ni som var med i den gamla "Tengenegruppen" som hade en hel del möten i Tengenegården då vi hade planer på att bilda en egen förening, kan väl förbereda sig på en liten återträff för att stämma av lite i vårt område vad gäller, rätt fastighetsnummer, vilka har kopplat in vatten?? avlopp??  fiber?? Lite andra uppföljningar inom vårt område. Det är en del saker som hänger i luften som "områdesgruppen" behöver hjälpa till med.  Återkommer med en tid när vi närmar oss slutet av etappen.