Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2016

Då var det dags för en liten uppdatering av hur vi ligger till i etapp tre.
Sektion ett fram till Jolevad håller flera medlemmar på att koppla upp sig och några är igång med vatten o avlopp.
Sektion 2 är nu klar att koppla upp sig med vatten o avlopp. Det gäller alltså alla öster om Nossan.
Sektion 3 håller vi på med. Blivit lite försenat då en maskin gått sönder och att vi fått lite extragrävning i Bergsgården och Hagekroken av olika anledningar. Förhoppningsvis skall vi ha klart fram till sista anhalten mot Grästorp i veckan hos Lena på Ica. Det är borrat under vägen till bröderna Brolin men lite kvar till Lennart Brolin då det var där kedjegrävaren havererade. Planeringen av grävsträckan ner till Färlebo och Karlängen kommer att göras i helgen och då förhoppningsvis ha det klart. Ner till Tingsgården är det färdigplanerat.
Sektion 4 söderut mot Thamstorp är sonderat och färdigt fram till Bohaga. Därifrån kommer vi att göra en första sondering efter jul då berörda markägare kommer att kontaktas för att se hur vi bäst går fram.
God Jul önskar
Böllebackarn Kjell Andersson.

Läs hela inlägget »
Etiketter: status uppdatering

Etappen är indelad i fyra sektioner.

Sektion ett från Grästorp till Jolevadstationen är klar för inkoppling med vatten och avlopp. Några är redan klara. Fibern kommer att dröja ett tag då vi inte "blåser" denna förrän hela etapp tre är framgrävd.

Sektion två. Från Jolevadstationen under Nossan och till "Robertssonsstationen".( Bakom Sven Vestlund).
Hit är det framgrävt till alla fastigheter. Provtryckning av vatten är klart. Kommer att prova avloppet måndagen den 28 november och funkar det så är även sektion två klar för påkoppling av vatten och avlopp för våra medlemmar. Håll utkik på hemsidan när du kan koppla på.
och hur vi skall ta oss genom Tingstaden där vi ännu inte är helt säkra på hur vi skall gå. Ni som väntar kan själva hålla ett öga på var grävarna håller hus för att se hur fort det går.  På vår sträcka är det 2 kedjegrävare, 2 grävmaskiner blandannat. Det är fyra som gräver och gräver igen och lagar täckdiken. Vill ni träffa dom så äter dom frukost i sin vagn som står på Storegården vid niotiden varje dag. Ni kanske vill ha  svar på några frågor.

Sektion fyra. Robertssonsstationen och söderut förbi Doris och Filip. Vidare genom Sven Vestlunds till Bollebacken där vi kommer ut bakom Brobergs. Vidare bakom Bohaga för att sedan hitta en bra väg till Thamstorp. Utifrån den blir det sedan olika "stick" till Ramshed, Kabelvägen, Drevenvägen och från Thamstorp bakvägen till Pekåsen där vi inte hittar någon annan bra väg. Vid Thamstorp slutar etapp tres stam där Trökörna kopplar på. Någonstans här kommer det att bli en pumpstation. När vi närmar oss denna grävningen kommer vi att ha ett infomöte för just denna sektionens medlemmar. Innan dess skall föreningen och markägarna ha ett möte om sträckningar där vi mer i detalj går igenom lämpliga grävvägar.

Läs hela inlägget »

Klart att koppla in sig på vatten och avlopp från Kvarnbacken till pumphuset i Jolevad.
Resten av medlemmarna öster om Nossan har idag fått framgrävt "slangarna" till tomtgräns. Provtryckning av sträckan från Jolevad under Nossan och upp till pumpstationen bakom Sven Vestlund kommer att ske i slutet av veckan. När ni får meddelande om detta är det klart även för er.
Grävningen fortsätter nu norrut mot bröderna Brolin med ett stick.
Vi kommer att gå under Tengenevägen vid Söderkvistes i slutet av veckan och gräva oss ner efter Planvägen för att gå bakom Claeses ladugård och vidare mot Emanuelssons och så småningom till Hagekroken och Mossen.
Den tredje sträckan blir till John och Anitas, Lars ner Storegårdsvägen, Olofmånsgården, Tingsgården, Tingstaden, Karlängen och till slut Färlebo.
När alla fått fram sina slangar till tomtgräns så kommer det att provtryckas från pumpstationen bakom Vestlunds. När ni får meddelande att detta är klart så är det klart att koppla in sig.
Tyvärr har vi stött på berg på 2 ställen vilket har hindrat oss lite. Lite beroende på vad det blir för vinter så får vi se  vilken tid det tar tills vi är klara med denna delen av etapp tre. Ni får hålla utkik och kolla lite själva med grävarna hur det går.
Fjärde delen av etapp tre kommer att starta när vi är klara ner till Färlebo. Då gräver vi söderut förbi Doris och Filip och mot Bollebacken i skogskanten för att sedan hitta en bra väg till Drevenvägen där stammen kommer att avslutas. Där kommer Trökörna att koppla på när det blir aktuellt för dom. Ifrån stammen kommer det att  bli stick ner till Ramshed, Skinta, Drevenvägen och förhoppnngsvis genom skogen från Drevenvägen till Bredmaden. 
Ett annat stick är det som går tillbaka till Tengene vilket är enda möjligheten att få med Pekåsebora. Det går från Thamstorp mot Nossan genom Agells marker för att sedan komma ut till Sandholms och vidare mot Pekåsen.
Svårt att beräkna tiden då berg och väder har stor betydelse för hur fort vi kan avancera. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hur ligger vi till

Om man inte väljer att dra in fiberanslutning ifrån början och istället gör det efter att övriga området har fått sin fibertråd ”inblåst” i husen eller att man vill ha det om ca 5 år så tillkommer kostnader för etablering, grävning mm vid inblåsningen av fiber som ni själva får bekosta (ca 10 000kr och uppåt).
Detta avgör ni givetvis själva hur ni väljer att göra. Vill ni ha fiber i framtiden gå med på en gång!!
Nätavgiften för fiber ligger på 95:-/mån inkl moms idag (kommer sannolikt att sänkas i och med att föreningen kommer att få bidrag.). Räknar man på 5 år (60mån * 95) så kommer nätavgiften om man blåser in direkt att vara på max 5700:- istället för minst 10 000:-(etablering, grävning mm). Tänkvärt!!
 
Det är också vid stor vikt att ni håller er uppdaterade via hemsidan så ni vet när ni ska ha gjort grävningen på egen tomt för just fiberslangen färdig. Detta för att inte få den tillkommande kostnader när nätet skall blåsas!

Läs hela inlägget »
Etiketter: förtydligande

Etapp tre som från början var Tengene väster om Nossan har utökats med ett antal fastigheter från Östra sidan då vi fick byta ingång till Grästorp.
Från Kvarnbacken och över Kronogården och till Marieberg har tillkommit till etapp tre Det finns nu en pumpstation i Jolevad som nu är klar. Därför är det snart klart för inkoppling för de första att koppla in från etapp tre som till exempel Inge Fransson Kvarnbacken och Hurtig Kronogården. Stamgrävningen Öster om Nossan som skall under Nossan är klar. Tre stick kvar Edvardsson, Kentta och Ottosson kvar.
Väster om Nossan. Pumpstation bakom Sven Vestlunds på Anita o John Robertsons mark är färdig. Grävar Per är nu på väg från Nossan till stationen för att sedan gå ut med tre stammar (till att börja med i samma dike för att sedan dela sig)
Ena stammen grävs till Hans o Lennart Brolin. En stam går under vägen till Frugården och vidare mot Lars Larsgården till Hagekroken o Mossen. Den tredje lite längre stammen går runt Feskefredriks (Teddes) vidare till Söderkvist (Niklassons) John o Anita till Lars (Nilskvestes) ner mot Storegården och Sötestigs. Därefter till Sven o Stefan vidare till Oscar (Olles) till Tengströms och därefter till Claesson i Tingstaden. Hit har vi ganska bra koll på hur vi skall gräva. Därefter har vi 4 fastigheter kvar på denna sträckning Mikael o Anders i Tingstaden, Karlängen och Färlebo. Här får vi tillsammans med berörda hitta en lösning tillsammans.
När alla dessa fastigheter har fått fram sitt till Tomtgräns så blir det provtryckning från pumpstationen Bakom Vestlund. Visar det sig att det inte finns några läckor så är det efter detta klart att koppla in sig. Kommer att komma ett sista datum så småningom.
Därefter kommer vi att gräva söderut från pumpstationen.

Läs hela inlägget »

Läget i etapp tre. 
Grävningen närmar sig nu Nossan från Kolsbogården. Därifrån kommer vår stam. De som ligger på ”fel sida om Nossan” och ligger norr om stammen kommer att kopplas på före oss på rätt sida. Till exempel fastigheterna vid Anders Jonzens. 
I nästa vecka kommer stammen att tryckas under Nossan mellan Sven Vestlunds och Anita o John Robertssons. (Före detta Lennart Johanssons). Stammen går därefter upp till vägen mellan Tengene o Grästorp, norr om Fredrik o Paulina. (Före detta Fredrik Skoglunds). Därifrån kommer en avstickare till bröderna Brolin. En avstickare går till Klas o Karin, Dahlström för att sedan gå till Hagekroken o Mossen mot Grästorp. Även Hultkvists, Doris och Särehag kommer att kopplas på i den här vevan. 
Därefter kommer stammen att fortsätta mot söder efter Tengenevägen. Till Söderkvists (Nya Ägare till Lundbergs gamla fastighet) och till Anita o John Robertsson. 
Därefter är det inte just nu detaljplanerat. Markägare kommer att kontaktas när vi detaljplanerar vidare. 
Finns det någon som har plats för våra behållare då dom behöver förvaras någonstans. De kommer snart och kommer att köras ut till fastigheterna så fort vi är framme och det är klart för inkoppling. Någon lada eller annat utrymme. Hör av er om ni har något tips så fort som möjligt till Kjell Andersson Bollebacken. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Tryckning under Nossan påbörjad men inte avslutad pga problem med maskinutrustning. Beräknas försena tryckningen 2-3 veckor.

Insamling av de sista anslutningsavtalen pågår.

Läs hela inlägget »

Just nu jobbas det intensivt med att dimensionera anslutningspunkten och dess tillhörande utrustning.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har i dagarna innan jul valt att ge Hans Olsson & co. uppdraget att påbörja anläggningen av etapp 3. Detta team grävde även etapp 1 i Flo.

Det som just nu hindrar igångsättning är klartecken från Trafikverket då vi behöver komma under järnvägsvallen.

Dessutom behöver vi få klarhet i vilken utrustning som det ska vara i anslutningspunkten till kommunens VA-nät. Denna anslutningspunkt kommer att vara gemensam för flera kommande etapper vilket gör att kostnaden sjunker för hela projektet.

Läs hela inlägget »

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.