Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2017 > 09

Nu har vattenprovet kommit tillbaka och det var bra.
Nu är bara att börja att gräva in.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenprov

Nu är provtryckningen klar. Det var en läcka vid Doris som åtgärdades. I helgen kommer man att spola vattenledningen och på måndag tar man ett vattenprov. Provsvaret borde komma i slutet av nästa vecka. Är det bra så kommer ni få börja gräva på egen tomt efter det. Information omdetta skickas ut via mail.

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.