Hur ligger vi till i Etapp3.

Etapp tre som från början var Tengene väster om Nossan har utökats med ett antal fastigheter från Östra sidan då vi fick byta ingång till Grästorp.
Från Kvarnbacken och över Kronogården och till Marieberg har tillkommit till etapp tre Det finns nu en pumpstation i Jolevad som nu är klar. Därför är det snart klart för inkoppling för de första att koppla in från etapp tre som till exempel Inge Fransson Kvarnbacken och Hurtig Kronogården. Stamgrävningen Öster om Nossan som skall under Nossan är klar. Tre stick kvar Edvardsson, Kentta och Ottosson kvar.
Väster om Nossan. Pumpstation bakom Sven Vestlunds på Anita o John Robertsons mark är färdig. Grävar Per är nu på väg från Nossan till stationen för att sedan gå ut med tre stammar (till att börja med i samma dike för att sedan dela sig)
Ena stammen grävs till Hans o Lennart Brolin. En stam går under vägen till Frugården och vidare mot Lars Larsgården till Hagekroken o Mossen. Den tredje lite längre stammen går runt Feskefredriks (Teddes) vidare till Söderkvist (Niklassons) John o Anita till Lars (Nilskvestes) ner mot Storegården och Sötestigs. Därefter till Sven o Stefan vidare till Oscar (Olles) till Tengströms och därefter till Claesson i Tingstaden. Hit har vi ganska bra koll på hur vi skall gräva. Därefter har vi 4 fastigheter kvar på denna sträckning Mikael o Anders i Tingstaden, Karlängen och Färlebo. Här får vi tillsammans med berörda hitta en lösning tillsammans.
När alla dessa fastigheter har fått fram sitt till Tomtgräns så blir det provtryckning från pumpstationen Bakom Vestlund. Visar det sig att det inte finns några läckor så är det efter detta klart att koppla in sig. Kommer att komma ett sista datum så småningom.
Därefter kommer vi att gräva söderut från pumpstationen.