Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2017

Denna etapp sträcker sig från Grästorp vid Sonnys maskiner och under järnvägen och under vägen mot Vara, via Kvarnbacken och de fastigheterna där. Vidare mot Jolevad och Marieberg med ingrävning av de fastigheter som ligger norr om stammen samt Tengene kyrka och Tengenegården. Här är det klart sedan en längre tid tillbaka. Norr om kyrkan drar etappen sedan vidare under Nossan och de fastigheter till Tengene som ligger väster om Nossan. De fastigheterna som ligger i Tengene väster om Nossan är i stort sett klara. Fattas 5 fastigheter där vi inte är framme ännu. Ramshedfastigheterna är det som fattas. Stamgrävningen är klar fram till "Drevenstationen" där etapp 4 har kopplats på. Här har etapp tres grävare börjat på stammen ut till Trökörna och gått under Lillån mellan Trökörna kyrka och Bröckgården, allt för att vi skall slippa gräva ytterligare en gång i Agells marker då vi även går vidare med etapp tre längs Drevenvägen paralellt en bit. Det som är kvar av etapp tre är då Drevenfastigheterna och Bredmaden som ligger i Trökörna. Vidare är det ett par Trökörnafastigheter i slutet av Ramshedsticket nämligen från Skinta och fastigheterna fram till Kurt Andersson i Rödjan på Kabelvägen där vi avslutar etapp tre förhoppningsvis någon gång sen vår om inget oförutsett händer. Utefter stammen finns det en stor tryckstation i Grästorp därefter en stor i Jolevad. En mindre i Tengene strax efter att vi gått under Nossan. Därefter en stor in på Drevenvägen. Dessa är klara. De är även i bruk utom Drevenstationen.
En del problem har vi ju naturligtvis haft som framförallt har gjort att tiden drar iväg. Dock har vi löst det mesta på olika vis. En sak som tar tid är efterarbete som när vi tillexempel skall prov trycka och det inte är riktigt tätt överallt. Då får grävarna gå tillbaka och leta upp läckan. Det kan vara ventiler eller att det blivit veck på någon slang så att inte fibern har gått att blåsa igenom. Ibland blir grävarna stående på grund av sjukdom och ibland av vädret. Är det alldeles för blött när vi skall gräva över produktiv åkermark så kan vi inte "klena" ner hur som helst då kan det vara att står still ett par dagar.
En extra eloge skall alla markägare som vi passerarat som ställer upp med råd och tips hur vi bäst kan gå fram för att inte stöta på hinder. De fastigheter som har kopplat in sig och nu är igång ser ut att vara nöjda med vårt stora föreningsprojekt som infattar hela kommunen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: status etapp tre

Det är nu nya rutiner vid anmälan av färdig ingrävning på tomt.
Föreningen önskar att ni går in och anmäler när ni grävt in något av vatten, avlopp eller fiber i formuläret Inkopplingsanmälan av fiber, vatten och avlopp som ligger under fliken EGEN TOMT på hemsidan.
OBS!!! DETA GÄLLER ÄVEN ER SOM TIDIGARE REDAN DRIFTSATT NÅGOT AV ANSLUTNINGARNA!!!Även om ni fått vattenmätaren installerad.
Primärt görs anmälan att det är klart att installera vattenmätaren vi denna blankett.
Omläggningen till denna rutin är för att detta ska läggas in i ett register och att det nu inte behöver läggas in manuellt i samma utsträckning, och där med sparar massa jobb för styrelse och arbetsgrupper.
Det blir också lättare för de som blåser fiber att se när ett område börjar bli färdigt för blåsning.
Det är viktigt att ni gör detta så fort någon av anslutningarna är färdiga. Ni kan fylla i formuläret en gång för varje anslutning om det är så att det går en tid mellan ingrävningarna. 
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »
Etiketter: inkopplingsanmälan

Nu har vattenprovet kommit och det var bra. Nu kan ni ansluta er på kommunalt avlopp och vatten, bara att gräva eller koppla in om ni redan har grävt färdigt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenprov3

Nu är det färdig grävt och prov tryckt på Pekåsen sticket och vattenprov är taget. Provet tar ca en vecka och när vi fått svar på det om det är positivt så kan ni börja med att koppla på vatten och avlopp.
 
Återkommer så fort svaret kommit.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenprov2

Nu har vattenprovet kommit tillbaka och det var bra.
Nu är bara att börja att gräva in.

Läs hela inlägget »
Etiketter: vattenprov

Nu är provtryckningen klar. Det var en läcka vid Doris som åtgärdades. I helgen kommer man att spola vattenledningen och på måndag tar man ett vattenprov. Provsvaret borde komma i slutet av nästa vecka. Är det bra så kommer ni få börja gräva på egen tomt efter det. Information omdetta skickas ut via mail.

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Vi är nu färdiga med första sticket till Färlebo.
Vattenprovet kom igår och var godkänt, så ni som ligger från Sven Johansson till Färlebo kan nu även ansluta vattnet.
 
Vill även uppmana alla som har kopplat på sig på vattnet måste ringa in till föreningen och anmäla detta så föreningen kommer ut och installerar vattenmätaren.
Ring eller mejla Håkan Almqvist, 070-6311439  hakan@rorvarme.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: färlebo

Klart till Färlebo.
Det är nu provtryckt till Färlebo och det har visat sig vara okej. Vi väntar dock på vattenprovet från Sven Johanssons till Färlebo och det kommer i nästa vecka. Kommer då ett meddelande till berörda när det är klart så att ni kan koppla in vattnet. Avloppet går bra att ansluta. När det gäller fibern så har den blivit försenad skall ha möte om detta på onsdag och hoppas då ett besked om ny tid.
Vi har nu startat färden mot Thamstorpsstationen och är nu utanför Doris Tengström.
 
Angående fiberblåsningen så ligger entreprenören lite efter och kommer att utföra blåsningen in i era fastigheter under V22-23. Entreprenören kontakter er i god tid för att kunna komma in i er fastighet.

Läs hela inlägget »

Det är nu färdiggrävt till Färlebo. Provtryckning från Storegården till Färlebo håller på och hoppas bli klart inom en vecka  om det inte blir några ”läckor”. Meddelande om när dessa fastigheter kan kopplas på kommer till berörda på mailen. Sven, Stefan, Jonas, Kurt, Oscar, Tengströms 1, Tengströms 2, Svante, Mikael, Anders, Daniel, Elisabet och Lina/Per. (13 st)
Den andre maj börjar vi gräva söderut ut från Vestlundstationen mot Thamstorpsstationen som är påbörjad. Hoppas att vi kan vara där inom ca 2 månader. De fastigheter som ligger på vägen efter stammen gräver vi fram till samtidigt som vi går fram med stammen.  Det är Doris, Filip, Broberg, Falkljung, Kjell, Anders, Hedbergs, Strömdahls, Bostället, Johannesson, Hoflings, Dahlstöms, före detta Sekunds, vandrarhemmet och före detta Heningssons. Denna sträcka kommer sedan att provtryckas. (15 st)
Stick till Ramshed från Strömdahls, stick till Dreven från pumpstationen, stick till Pekåsen från Dahlströms kommer efter detta. Troligtvis kommer Pekåsesticket att komma först då vi behöver ha fram mer fiber till Thamstorpsstationen då vi inte har med så mycket slang som behövs. Detta kommer vi att ta under Nossan från Tengene Östra, men då enbart fiber. Det är orsaken till att det sticket kommer först.
När det gäller grävning på egen tomt så är det något som var och en bestämmer. Föreningen har några på hemsidan som har gjort ingrävningar. De som jag sett är David på Tuvessons gräv och Fredrik Melin Torkåsen.  Några som som inte är med på hemsidan är Lars Erik (Däckmästaren) som gjort några i Tengene by. Tror även att Leif i Bodahult har gjort eller skall göra några ingrävningar. Skulle rekommendera er till att höra med mer än en. Be dom ta fram en ungefärlig kostnad innan ni anlitar någon. Naturligtvis kan det stöta på svårigheter som berg och liknande som inte går att förutse. En annan bra sak är att höra med dom som grävt in vad dom tycker om dom som dom haft att gräva in. Det är ju bara att höra med de som har grävt in i etapp tre och det är ju från Kvarnbacken i Grästorp. Ni kanske även kan fråga i Flo som har gjort samma resa.
Jag kommer några dagar innan vi kommer till just dig på besök och tittar på var det passar både dig och föreningen bäst att gå in på din tomt. Sätt gärna ut en markering där du tycker det passar bäst.
Hoppas ni hade en trevlig Valborg och att ni inte frös allt för mycket när ni sjöng in våren.

Läs hela inlägget »

Öster om Nossan är allt klart för inkoppling i fastigheterna. En del har gjort det och det är bra om så många som möjligt gör det så snart som möjligt för vi skall blåsa fiber i april.
Väster om Nossan från Stationen hos John och Anita (bakom Sven Vestlunds) är det provtryckning av 15 fastigheter. Norr ut från denna station. Mot Grästorp och ner till Storegården. (Stig Jonsson)
Vattnet är klart och vi håller på att provtrycka avloppet. Detta bör bli klart i början av nästa vecka. Är vattenprovet okej då också så hoppas vi att även denna delen av etapp tre skall kunna koppla in sig. Du som bor här håll dig uppdaterd. Antingen kontakta Kjell Andersson eller kolla mail eller hemsida så du vet när du kan starta. En sak du kan göra är ju att nu direkt kontakta de du vill anlita för jobbet på din fastighet och meddela att nu är vi nära.
Vi har nu passerat Sven o Stefan Johansson, Kurt Andersson, Jonas (Kalle Backes) Oscars och Tingsgården. OBS dessa ligger inte med i denna provtryckning. Inte förrän vi grävt fram till de återstående fastigheterna 6 st kommer vi att provtrycka dom.( Svante, Mikael, Anders  Tingstaden, Karlängen och avslutningsvis Färlebo. När vi är klara där så är alla med på etapp tre som är på den sektionen som går norrut från Stationen väster Nossan.
Förhoppningsvis i månadsskiftet mars/april är vi redo att gräva söderut mot Thamstorp och alla de fastigheter som ligger efter den sträckan.
En ny större station än den vi har vid Sven Vestlund kommer att byggas på Drevenvägen, på grund av det ökade antalet medlemmar.
När det gäller grävning och inkoppling på egen tomt så finns det några stycken som gör detta. Det bästa du kan göra är ju att kolla med de som kopplat in vilka dom har använt och vilka dom kan rekommendera för du väljer själv vem du anlitar när det gäller grävning, rörmokeri och el. Ibland kan det vara bra med grannsamverkan. I Tengene by har man gått tillsammans och diskuterat och planerat samarbete.   
Det hela rullar på men det dyker upp en hel del som gör att det står still ibland. Sjukdomar, maskinkrångel, för att inte tala om vädret, kablar av alla de slag och berg. Därför skulle man väl hoppas på att vi skulle varit längre men nu är det som det är och bara ”gilla läget” Som helhet fungerar det bra för det är inte lite att ta hänsyn till med ett sådant här jätteprojekt.
Kjell Andersson

Läs hela inlägget »
Etiketter: läget i etapp tre.

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.