Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2016 > 12

Då var det dags för en liten uppdatering av hur vi ligger till i etapp tre.
Sektion ett fram till Jolevad håller flera medlemmar på att koppla upp sig och några är igång med vatten o avlopp.
Sektion 2 är nu klar att koppla upp sig med vatten o avlopp. Det gäller alltså alla öster om Nossan.
Sektion 3 håller vi på med. Blivit lite försenat då en maskin gått sönder och att vi fått lite extragrävning i Bergsgården och Hagekroken av olika anledningar. Förhoppningsvis skall vi ha klart fram till sista anhalten mot Grästorp i veckan hos Lena på Ica. Det är borrat under vägen till bröderna Brolin men lite kvar till Lennart Brolin då det var där kedjegrävaren havererade. Planeringen av grävsträckan ner till Färlebo och Karlängen kommer att göras i helgen och då förhoppningsvis ha det klart. Ner till Tingsgården är det färdigplanerat.
Sektion 4 söderut mot Thamstorp är sonderat och färdigt fram till Bohaga. Därifrån kommer vi att göra en första sondering efter jul då berörda markägare kommer att kontaktas för att se hur vi bäst går fram.
God Jul önskar
Böllebackarn Kjell Andersson.

Läs hela inlägget »
Etiketter: status uppdatering

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.