Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2016 > 05

Läget i etapp tre. 
Grävningen närmar sig nu Nossan från Kolsbogården. Därifrån kommer vår stam. De som ligger på ”fel sida om Nossan” och ligger norr om stammen kommer att kopplas på före oss på rätt sida. Till exempel fastigheterna vid Anders Jonzens. 
I nästa vecka kommer stammen att tryckas under Nossan mellan Sven Vestlunds och Anita o John Robertssons. (Före detta Lennart Johanssons). Stammen går därefter upp till vägen mellan Tengene o Grästorp, norr om Fredrik o Paulina. (Före detta Fredrik Skoglunds). Därifrån kommer en avstickare till bröderna Brolin. En avstickare går till Klas o Karin, Dahlström för att sedan gå till Hagekroken o Mossen mot Grästorp. Även Hultkvists, Doris och Särehag kommer att kopplas på i den här vevan. 
Därefter kommer stammen att fortsätta mot söder efter Tengenevägen. Till Söderkvists (Nya Ägare till Lundbergs gamla fastighet) och till Anita o John Robertsson. 
Därefter är det inte just nu detaljplanerat. Markägare kommer att kontaktas när vi detaljplanerar vidare. 
Finns det någon som har plats för våra behållare då dom behöver förvaras någonstans. De kommer snart och kommer att köras ut till fastigheterna så fort vi är framme och det är klart för inkoppling. Någon lada eller annat utrymme. Hör av er om ni har något tips så fort som möjligt till Kjell Andersson Bollebacken. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: lägesuppdatering

Tryckning under Nossan påbörjad men inte avslutad pga problem med maskinutrustning. Beräknas försena tryckningen 2-3 veckor.

Insamling av de sista anslutningsavtalen pågår.

Läs hela inlägget »

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.