Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2016 > 11

Etappen är indelad i fyra sektioner.

Sektion ett från Grästorp till Jolevadstationen är klar för inkoppling med vatten och avlopp. Några är redan klara. Fibern kommer att dröja ett tag då vi inte "blåser" denna förrän hela etapp tre är framgrävd.

Sektion två. Från Jolevadstationen under Nossan och till "Robertssonsstationen".( Bakom Sven Vestlund).
Hit är det framgrävt till alla fastigheter. Provtryckning av vatten är klart. Kommer att prova avloppet måndagen den 28 november och funkar det så är även sektion två klar för påkoppling av vatten och avlopp för våra medlemmar. Håll utkik på hemsidan när du kan koppla på.
och hur vi skall ta oss genom Tingstaden där vi ännu inte är helt säkra på hur vi skall gå. Ni som väntar kan själva hålla ett öga på var grävarna håller hus för att se hur fort det går.  På vår sträcka är det 2 kedjegrävare, 2 grävmaskiner blandannat. Det är fyra som gräver och gräver igen och lagar täckdiken. Vill ni träffa dom så äter dom frukost i sin vagn som står på Storegården vid niotiden varje dag. Ni kanske vill ha  svar på några frågor.

Sektion fyra. Robertssonsstationen och söderut förbi Doris och Filip. Vidare genom Sven Vestlunds till Bollebacken där vi kommer ut bakom Brobergs. Vidare bakom Bohaga för att sedan hitta en bra väg till Thamstorp. Utifrån den blir det sedan olika "stick" till Ramshed, Kabelvägen, Drevenvägen och från Thamstorp bakvägen till Pekåsen där vi inte hittar någon annan bra väg. Vid Thamstorp slutar etapp tres stam där Trökörna kopplar på. Någonstans här kommer det att bli en pumpstation. När vi närmar oss denna grävningen kommer vi att ha ett infomöte för just denna sektionens medlemmar. Innan dess skall föreningen och markägarna ha ett möte om sträckningar där vi mer i detalj går igenom lämpliga grävvägar.

Läs hela inlägget »

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.