Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2016 > 01

Styrelsen har i dagarna innan jul valt att ge Hans Olsson & co. uppdraget att påbörja anläggningen av etapp 3. Detta team grävde även etapp 1 i Flo.

Det som just nu hindrar igångsättning är klartecken från Trafikverket då vi behöver komma under järnvägsvallen.

Dessutom behöver vi få klarhet i vilken utrustning som det ska vara i anslutningspunkten till kommunens VA-nät. Denna anslutningspunkt kommer att vara gemensam för flera kommande etapper vilket gör att kostnaden sjunker för hela projektet.

Läs hela inlägget »

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.