Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2015 > 09

Vi har just fått ett grävförslag ifrån Skandinavisk Kommunal Teknik "Svante Hagman". Just nu kollar arbetsgruppen av om det är möjligt att gräva där Svante har föreslagit. Om vi hinner skall detta vara klart till helgen v39. Så fort vi är klara lämnar vi in ändringar till Svante. Därefter kommer grävare att utses. När detta är gjort så kommer vi ha ett info-möte för alla i Tengene västra. Håll koll på hemsidan. 
Arbetsgruppen för Tengene västra.

Läs hela inlägget »

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.