Etapp 3 - Tengene väster om Nossan

2017 > 12

Denna etapp sträcker sig från Grästorp vid Sonnys maskiner och under järnvägen och under vägen mot Vara, via Kvarnbacken och de fastigheterna där. Vidare mot Jolevad och Marieberg med ingrävning av de fastigheter som ligger norr om stammen samt Tengene kyrka och Tengenegården. Här är det klart sedan en längre tid tillbaka. Norr om kyrkan drar etappen sedan vidare under Nossan och de fastigheter till Tengene som ligger väster om Nossan. De fastigheterna som ligger i Tengene väster om Nossan är i stort sett klara. Fattas 5 fastigheter där vi inte är framme ännu. Ramshedfastigheterna är det som fattas. Stamgrävningen är klar fram till "Drevenstationen" där etapp 4 har kopplats på. Här har etapp tres grävare börjat på stammen ut till Trökörna och gått under Lillån mellan Trökörna kyrka och Bröckgården, allt för att vi skall slippa gräva ytterligare en gång i Agells marker då vi även går vidare med etapp tre längs Drevenvägen paralellt en bit. Det som är kvar av etapp tre är då Drevenfastigheterna och Bredmaden som ligger i Trökörna. Vidare är det ett par Trökörnafastigheter i slutet av Ramshedsticket nämligen från Skinta och fastigheterna fram till Kurt Andersson i Rödjan på Kabelvägen där vi avslutar etapp tre förhoppningsvis någon gång sen vår om inget oförutsett händer. Utefter stammen finns det en stor tryckstation i Grästorp därefter en stor i Jolevad. En mindre i Tengene strax efter att vi gått under Nossan. Därefter en stor in på Drevenvägen. Dessa är klara. De är även i bruk utom Drevenstationen.
En del problem har vi ju naturligtvis haft som framförallt har gjort att tiden drar iväg. Dock har vi löst det mesta på olika vis. En sak som tar tid är efterarbete som när vi tillexempel skall prov trycka och det inte är riktigt tätt överallt. Då får grävarna gå tillbaka och leta upp läckan. Det kan vara ventiler eller att det blivit veck på någon slang så att inte fibern har gått att blåsa igenom. Ibland blir grävarna stående på grund av sjukdom och ibland av vädret. Är det alldeles för blött när vi skall gräva över produktiv åkermark så kan vi inte "klena" ner hur som helst då kan det vara att står still ett par dagar.
En extra eloge skall alla markägare som vi passerarat som ställer upp med råd och tips hur vi bäst kan gå fram för att inte stöta på hinder. De fastigheter som har kopplat in sig och nu är igång ser ut att vara nöjda med vårt stora föreningsprojekt som infattar hela kommunen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: status etapp tre

Projekteringsarbetet fortskrider och Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen ledd av Kjell Andersson arbetar intensivt med att organisera arbetet med att fördela arbetsuppgifter. En viktigt aktivitet som planeras är att att låta personal från vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik, gå ut i området och prata med folk för att bättre kunna svara på frågor som är aktuella.

För mer info kontakta Kjell Andersson, bollebacken@hotmail.com, 070-5576623

Informationsmaterial

Att tänka på

  • Dags att betala in anslutningsavgiften, samt lämna in ett undertecknat anslutningsavtal.
  • Alla måste hjälpas åt att informera om föreningens erbjudande. Ingen ska i efterhand kunna säga att de inte hade tillräcklig information.
  • Betala in medlems- och projekteringsavgifter (totalt 1000 kr) om du vill delta i projektet.